Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2007 r.

20.07.2007

Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, była w czerwcu 2007 wyższa o 3,7 proc. niż przed rokiem i o 11,2 proc. w porównaniu z majem 2007 – tak wynika ze wstępnych danych GUS-u.

Produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane (o liczbie pracujących powyżej 9 osób), była w czerwcu 2007 wyższa o 3,7 proc. niż przed rokiem (w czerwcu 2006 r. mieliśmy do czynienia ze wzrostem o 15,7 proc) i o 11,2 proc. w porównaniu z majem 2007 – tak wynika ze wstępnych danych GUS-u.

 

Fot. Krystyna Wiśniewska
 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 9,9 proc. niż w czerwcu 2006 i o 1,4 proc. mniejszym w porównaniu z majem 2007.

W stosunku do czerwca 2006 wzrost produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę – o 4,8 proc., wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną – o 4,1 proc. oraz wykonywaniem instalacji budowlanych – o 3,3 proc. W podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe produkcja zmniejszyła się o 16,3 proc.

W porównaniu z majem 2007 wzrost poziomu produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach, których głównym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków i budowli; inżynieria lądowa i wodna – o 12,2 proc., wykonywanie instalacji budowlanych – o 5,5 proc. oraz przygotowanie terenu pod budowę – o 4,2 proc. W jednostkach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe produkcja zmniejszyła się o 0,6 proc.

Poziom produkcji budowlano-montażowej, zrealizowanej w okresie styczeń-czerwiec 2007, był o 30,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2006 roku (wobec 9,2 proc. w 2006 r.).

Oprac. na podstawie GUS http://www.stat.gov.pl/

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in