Dworzec i stacja w Gliwicach po modernizacji

19.12.2016

Wszystkie prace modernizacyjne na dworcu w Gliwicach zostały zakończone.

Dworzec w Gliwicach został gruntownie przebudowany. Przemieszczanie się po obiekcie ułatwia nowy korytarz łączący obie hale dworcowe. Budynek został przystosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wewnątrz pojawiły się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, okienka kasowe zostały obniżone. Wyposażono je także w pętle indukcyjne, która ułatwią komunikację osobom niedosłyszącym. W budynku pojawiły się też windy prowadzące na wyższe kondygnacje.

Na dworcu i peronach zamontowano nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, pojawił się też monitoring. Wewnątrz dworca znajduje się 6 okienek kasowych. Wyznaczono również przestrzeń m.in. pod biletomaty. Do dyspozycji podróżnych oddano pierwsze lokale komercyjne.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace modernizacyjne na dworcu realizowano pod okiem konserwatora zabytków.

 

 

Inwestycja w Gliwicach to nie tylko modernizacja dworca, ale również zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. gruntowna przebudowa infrastruktury kolejowej stacji.

Na peronach została zamontowana nowa, antypoślizgowa nawierzchnia, ławki, gabloty informacyjne i zadaszenie z przeszkleniami. Zarządca infrastruktury dostosował perony i przejścia podziemne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostały przejścia podziemne, zamontowano windy na perony dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także schody ruchome na każdym z peronów. Zakres prac wykonanych przez zarządcę infrastruktury objął także przebudowę układu torów na stacji, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem. Zmniejszył się poziom drgań i hałasu na stacji dzięki ułożeniu pod torami specjalnych mat wibroizolacyjnych.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Źródło: MIiB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in