Dwie dekady z inżynierami budownictwa

14.03.2024

Historię powstania Wydawnictwa PIIB, sięgającą 20 lat wstecz, rozpoczyna wydanie pierwszego numeru magazynu stworzonego dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od tego czasu na łamach miesięcznika nieprzerwanie opisujemy działania samorządu zawodowego, zmiany w Prawie budowlanym oraz pojawiające się na rynku nowe technologie i materiały budowlane.

 

 

 

 

 

 

 

Idea posiadania własnego pisma przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pojawiła się już w chwili powstania samorządu. Jak napisał we wstępie do pierwszego wydania (nr 2/2004 r.) prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, prezes Krajowej Rady PIIB w latach 2002–2010, informacja prezentowana w „Inżynierze Budowlanym” ma pomagać inżynierom poruszać się w gąszczu przepisów, przybliżać najważniejsze dla całego środowiska sprawy oraz kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu w Unii Europejskiej. W komitecie założycielskim spółki WPIIB oraz czasopisma „Inżynier Budownictwa” z ramienia PIIB zasiadali: prof. Zbigniew Grabowski, prezes PIIB, oraz Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB, a z ramienia PZITB: Stefan Czarniecki, przewodniczący, i Tadeusz Nawracaj, skarbnik. Od kwietniowego wydania w 2004 r., na wniosek członków izby, zmieniono tytuł miesięcznika z „Inżynier Budowlany” na „Inżynier Budownictwa”.

 

Budujemy swoją pozycję

Od pierwszego numeru na łamach „Inżyniera Budownictwa” pojawiała się rubryka „pytania i odpowiedzi”, w której wyjaśniano wątpliwości czytelników dotyczące różnych spraw związanych z zawodem inżyniera budownictwa. Pierwszym z poruszanych tematów i wielokrotnie powtarzanym w późniejszych latach było ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Po niecałym roku na łamach magazynu zaczęły się także pojawiać listy pisane do redakcji dotyczące np. utrudnień w rozpoczęciu kariery zawodowej czy interpretacji prawa.

 

Niezmiennie od 20 lat publikowane są kalendarium zmian w prawie oraz artykuły merytoryczne dotyczące jego interpretacji. W miesięczniku pojawiają się również informacje z biuletynów okręgowych izb. Nakład pierwszego wydania wynosił 92 000 egzemplarzy. Redaktor naczelną tytułu została mianowana Barbara Mikulicz-Traczyk. Czasopismo zawierało 32 strony. Redakcja mieściła się przy ul. Świętokrzyskiej 14a w Warszawie. Na okładkach z tego początkowego okresu były fotografie przedstawiające m.in. estakady Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, Wawel, rzeźbę Alojzego Gryta „Pod jabłonią”, zdobiącą wrocławskie osiedle „Cztery Pory Roku”. W jubileuszowym, 10. numerze magazynu poinformowano o tym, że decyzją udziałowców (PIIB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych: PZITB, SEP, PZITS, SITK RP, ZM RP, SITPNiG, SITWM, PKG i SITPMB) powołano dziesięcioosobową Radę Programową „Inżyniera Budownictwa”, która czuwać miała nad wysokim poziomem merytorycznym pisma i różnorodnością jego tematyki, ważnej dla przedstawicieli różnych specjalności. Obecnie „Inżynier Budownictwa” liczy już 100 stron, w każdym roku ukazuje się 11 wydań, których tematy główne nadal zatwierdzane są przez Radę Programową. W 2019 r. stanowisko redaktor naczelnej „Inżyniera Budownictwa” objęła Aneta Grinberg-Iwańska, pełniąca również funkcję prezes zarządu WPIIB.

Nieustanny rozwój

W ciągu dwóch dekad branża budowlana w Polsce bardzo się zmieniła. Opracowano nowe technologie i materiały, w inwestycjach budowlanych zaczęto wykorzystywać BIM, a ostatnie lata upłynęły pod znakiem wdrażania cyfryzacji procedur. Wydawnictwo PIIB też ewoluuje. W naszym portfolio ukazały się nowe tytuły, a w kalendarzu wydarzeń branżowych na stałe zagościł projekt Kreator Budownictwa Roku, w ramach którego wyróżniane są osoby, firmy, a także innowacyjne produkty i inwestycje zrealizowane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Obok papierowych wydań magazynów pojawiły się wersje elektroniczne (pliki PDF), a od 2020 r. czytelnicy mogą korzystać z wygodnego e-wydania. Prowadzimy również cztery serwisy internetowe: www.wpiib.pl, www.inzynierbudownictwa.pl, www.izbudujemy.pl, www.kreatorbudownictwaroku.pl. Mamy na swoim koncie organizację webinarów, prowadzenie paneli dyskusyjnych podczas branżowych konferencji oraz uczestnictwo w ważnych debatach. Jako patron medialny jesteśmy obecni na wielu wydarzeniach i relacjonujemy je na bieżąco m.in. w naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn). Wspieramy również liczne akcje specjalne organizowane przez PIIB.

 

 

Aktem notarialnym z 9 stycznia 2004 r. powołane zostało Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. Przedmiotem działalności zapisanym w tym dokumencie notarialnym było wydawanie czasopism i wydawnictw nieperiodycznych oraz książek, reklama i kształcenie ustawiczne inżynierów budownictwa. Od numeru wrześniowego pismo „Inżynier Budownictwa” zarejestrowane zostało w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy – czytamy w sprawozdaniu Krajowej Rady PIIB za 2004 r. Miesięcznik „Inżynier Budownictwa” kilkukrotnie przechodził metamorfozy szaty graficznej. Ostatnie ulepszenia wprowadzone zostały w styczniu 2021 r. Zmieniła się czcionka na okładce i w środku pisma. Szata graficzna stała się bardziej nowoczesna, czytelna i przejrzysta. Powrócono do prezentowania dużego zdjęcia wypełniającego całą okładkę magazynu.

 

 

 

 

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wydana przez WPIIB publikacja „Uprawnienia Budowlane”. Stanowiła kompendium wiedzy na temat uznawania i nadawania uprawnień budowlanych w budownictwie powszechnym i specjalnym. W opracowaniu zawarto regulacje prawne oraz zestawienia według specjalności i zakresu uprawnień budowlanych.

 

 

 

 

 

 

Pierwsza relacja z Krajowego Zjazdu PIIB ukazała się w lipcowym wydaniu (nr 4/2004). Był to już trzeci w kolejności zjazd PIIB. Zorganizowano go 18–19 czerwca w warszawskim hotelu Novotel. Poświęcony został w dużej mierze kwestiom formalnym – przeprowadzono kilkadziesiąt głosowań. Do komisji uchwał i wniosków wpłynęło ponad 100 spraw, które zostały skierowane do właściwych organów PIIB.

 

 

 

 

 

W kwietniowym wydaniu miesięcznika „Inżynier Budownictwa” pojawił się nowy blok tematyczny „Inżynier po godzinach”, w którym znalazły się informacje z zakresu motoryzacji, artykuł dotyczący nierównego traktowania kobiet – inżynierów przez kolegów z branży, a także tekst zawierający porady dotyczące dbania o zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 listopada 2005 r. siedziba spółki miała lokalizację przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, blisko ówczesnej siedziby PIIB.

 

 

 

 

Tak wyglądała reklama świeżo uruchomionego serwisu internetowego www.inzynierbudownictwa.pl opublikowana w listopadowym wydaniu miesięcznika. Do dzisiejszego dnia serwis przeszedł liczne zmiany. Wciąż go udoskonalamy, dodajemy nowe funkcjonalności i publikujemy najświeższe wiadomości z branży. W 2023 r. z witryny skorzystało blisko 1 600 000 użytkowników (ponad 3 100 000 odsłon). Newsletter
przesyłany jest do 45 000 odbiorców.

 

 

 

W tym roku wydano o ponad 100 stron więcej „Inżyniera Budownictwa”, niż planowano. To tak, jakby zostały wydane dwa numery więcej. Realizowane były zalecenia rady programowej dotyczące: zamieszczania informacji o ciekawych książkach dla specjalistów (uruchomiona została też księgarnia internetowa, w której można było nabyć książki), podejmowania problematyki bezpieczeństwa na budowie, prezentowania wydarzeń i postaci związanych z historią budownictwa, przedstawiania tematów dotyczących ochrony środowiska oraz ekologii. W roku 2006 rozpoczęto też publikację kursu języka angielskiego.

 

Rozpoczęliśmy publikację kolejnego periodyku. Wydania specjalne pod tytułem „Katalog Inżyniera” (m.in. publikacje dotyczące budownictwa ogólnego, inżynierii środowiska, w późniejszym okresie także instalacji sanitarnych) ukazywały się w formie roczników aż do 2018 r. Znajdowały się w nich głównie przeglądy materiałów budowlanych i instalacyjnych w postaci zestawień tabelarycznych ich parametrów technicznych, adresy firm produkcyjnych i usługowych, co w sumie, na przestrzeni lat, dało kilka tysięcy stron.

Uruchomiono również serwis www.kataloginzyniera.pl, który w 2010 r. został rozbudowany o nową wyszukiwarkę. Aktualnie serwis znajduje się pod adresem www.izbudujemy.pl. Ma on również swój profil na Facebooku.

 

 

 

„Inżynier Budownictwa” miał stoisko na Targach Budma, które zgromadziły ponad 1200 wystawców z 29 państw. Targom towarzyszyły ciekawe seminaria dotyczące m.in. techniki drogowej, innowacyjności w architekturze, zagrożeń na placu budowy, modernizacji wind, energooszczędności w budownictwie.

 

 

 

 

 

 

Podczas listopadowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu roty ślubowania. Składają je – po pomyślnym zdaniu egzaminów – inżynierowie otrzymujący dokument potwierdzający nadanie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie. Większość okręgowych izb zamawia w Wydawnictwie PIIB okolicznościowe teczki z tekstem roty.

 

Już na początku roku ukazał się przygotowany przez Wydawnictwo PIIB katalog „Kreatorzy Budownictwa”, który przedstawiał opisy sylwetek 50 osób zmieniających oblicze budownictwa w Polsce, w tym również działaczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nakład tego wydania o objętości 124 stron wyniósł 2000 egzemplarzy. W 2014 r. oprócz wydania publikacji zorganizowano w Centrum Prasowym PAP w Warszawie galę, podczas której prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prezes wydawnictwa wręczyli certyfikaty nadające tytuł Kreatora Budownictwa 2014.

W następnych latach wydawana była również publikacja poświęcona tylko członkom PIIB. Tytuły Kreator Budownictwa Roku przyznawane są nadal – w ciągu 13 edycji tego projektu wręczono ich już ponad 500. Lista laureatów oraz wywiady z nimi są publikowane na stronie internetowej www.kreatorbudownictwaroku.pl. Relację z gali można obejrzeć na kanale YouTube Wydawnictwa PIIB.

 

 

 

W październiku na łamach „Inżyniera Budownictwa” pojawił się po raz pierwszy dodatek poświęcony klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem ciepła. W 2013 r. zamieszczano w „Inżynierze Budownictwa” coraz częściej dodatki tematyczne (np. „Chemia budowlana”, „Diagnostyka budynków”, „Prefabrykacja”, „Rusztowania i deskowania”, „Hydroizolacje”), w których obok artykułów redakcyjnych znajdowały się również wypowiedzi ekspertów.

 

W listopadzie świętowaliśmy setne wydanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Opisaliśmy w tym wydaniu również Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd PIIB, podczas którego odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia PIIB. Wydarzenie zorganizowano na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

 

 

 

Zdarzało się, że na okładce publikowane były zdjęcia zrobione przez pracowników redakcji, np. w nr. 9/2008, gdzie możemy podziwiać widok ze „Spodka” w Katowicach, w nr. 5/2009 z kolei jest zdjęcie kompleksu mieszkaniowego Villa L ’Azur na Bemowie w Warszawie. Wybierane były też zdjęcia, które uzyskały nagrody – przykładem jest nr 11/2013. Fotografia widoczna na okładce pisma otrzymała w tymże roku Nagrodę Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Na zdjęciu jest prezentowana wstęgowa kładka pieszo-jezdna w Lubniu na rzece Rawie, pierwsza tego typu w Polsce i jedna z niewielu na świecie!

 

 

 

Nakładem Wydawnictwa PIIB ukazała się nowa seria „Vademecum”. Pierwszy tom nosił tytuł „Vademecum. Budownictwo mostowe” i zawierał artykuły z dziedziny mostownictwa oraz prezentacje firm, technologii i materiałów z tego sektora budownictwa. Publikację wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy i objętości 80 stron. W następnych latach ukazywały się kolejne tomy prezentujące m.in. tematy z zakresu budownictwa energooszczędnego, drogowego, kolejowego, izolacji czy bezpieczeństwa pożarowego w budownictwie.

 

 

 

W portfolio Wydawnictwa PIIB znalazła się kolejna ciekawa pozycja. Był to wydawany po dziś dzień „Przewodnik Projektanta”. Kwartalnik jest skierowany do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania, z uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych i instalacyjnych, a także zapoznać się z zagadnieniami prawnymi z zakresu wykonywania działań projektowych.

 

 

 

Powstało logo WPIIB, które funkcjonuje do dziś. Zaprojektowała je zlokalizowana w Szczecinie firma Pixel NOISE Łukasz Odrowąż.

Uchwałą KR PIIB powołano Zespół Krajowej Rady ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Celem jego prac była analiza i ocena skutków organizacyjnych, prawnych oraz finansowych wydawania czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wersji elektronicznej. W skład zespołu wchodzili: Zygmunt Rawicki, Mariusz Dobrzeniecki, Piotr Filipowicz, Joanna Gieroba, Andrzej Jaworski.

 

W 2019 r. do numeru 6. czasopisma nakład liczył 120 000 egzemplarzy, a od wydania 7–8 w wersji drukowanej pozostało 105 300 egzemplarzy, natomiast 16 000 członków zdecydowało się otrzymywać miesięcznik w formie elektronicznej (PDF).

 

Z końcem 2018 r. Barbara Mikulicz-Traczyk zakończyła pracę w WPIIB.

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

W 15. rocznicę powstania wydawnictwa z czytelnikami przywitała się nowa redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” – Aneta Grinberg-Iwańska.

 

W tym roku, oprócz prac redakcyjnych związanych z wydawaniem drukowanej wersji magazynu, skupiliśmy się też na wdrożeniu nowych technologii. Serwis www.inzynierbudownictwa.pl ruszył w odświeżonej odsłonie, a miesięcznik „Inżynier Budownictwa” stał się dostępny w nowoczesnej cyfrowej wersji, jak również w aplikacjach mobilnych. Członkowie izby zyskali dostęp do archiwalnych i bieżących wydań poprzez logowanie w portalu PIIB. Obecnie wydania są również dostępne w bezpłatnej aplikacji PIIB (dla członków izby).

 

Od lutego Wydawnictwo PIIB znajduje się pod nowym adresem: przy ul. Chłodnej 48 w Warszawie.

 

Reprezentacja Wydawnictwa PIIB po raz kolejny miała okazję do przedstawienia szerokiej oferty naszych publikacji podczas Targów Budma.

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Wydawnictwo rozwinęło dystrybucję treści dzięki uruchomieniu sklepu internetowego na stronie www.inzynierbudownictwa.pl/sklep/, który umożliwia dogodną formę zakupu zarówno prasy drukowanej, jak i e-wydań. Wszystkie publikacje należące do Wydawnictwa PIIB pojawiły się w aplikacjach mobilnych do pobrania w Google Play i App Store, co umożliwiło czytanie artykułów nie tylko w nowoczesnej, dogodnej formie na telefonach, tabletach, IPadach, ale i w formie audio pozwalającej na odsłuchiwanie tekstów, np. z telefonu komórkowego.

 

PIIB po raz pierwszy zorganizowała ogólnopolską akcję bezpłatnych konsultacji pod hasłem „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. Mieliśmy zaszczyt zaprojektować logo tej akcji oraz materiały promocyjne z nią związane. Redakcja przygotowała specjalne, wrześniowe wydanie „Inżyniera Budownictwa”, które w całości zostało poświęcone tematyce budowy domów jednorodzinnych.

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Dwusetne wydanie miesięcznika „Inżynier Budownictwa” uczciliśmy dużym tortem przygotowanym na grudniowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Poczęstunek był okazją do rozmów o kierunkach dalszego rozwoju tytułu oraz nowych projektach Wydawnictwa PIIB.

 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie analizy danych finansowych za okres 2020–2021, zostało wyróżnione przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2022, XV edycji Konkursu Efektywna Firma 2022 i X edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2022. Średnia z dynamik przychodów i zysku netto we wskazanym okresie wyniosła 89,5%. Zaś średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2020–2021 osiągnął poziom 7,5%. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że analizie zostały poddane lata przypadające na okres pandemii, gdy wiele firm w obawie o wyniki finansowe zamrażało swoje budżety i wstrzymywało inwestycje. W tym trudnym i niepewnym okresie realizowaliśmy swoje plany związane z cyfryzacją wydawnictwa.

 

 

„Inżynier Budownictwa” jest patronem medialnym wielu wydarzeń. Tylko w 2023 r. byliśmy obecni na blisko 30 konferencjach i debatach. Podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR Aneta Grinberg-Iwańska, redaktor naczelna miesięcznika, poprowadziła debatę „Budowa z klimatem – energooszczędne domy”. Była również moderatorką podczas „Debaty o wyzwaniach w sektorze budownictwa w nadchodzącej kadencji sejmu” zorganizowanej przez PIIB.

 

 

W końcówce roku miał swoją premierę nowy magazyn WPIIB – „Budownictwo. Trendy i Biznes”. Publikacja wydawana w cyklu półrocznym kierowana jest do kadry zarządzającej oraz właścicieli firm biorących udział w procesie budowlanym.

 

 

 

Lekcje języka angielskiego, które publikowane były na łamach „Inżyniera Budownictwa” zostały wydane w wersji cyfrowej jako e-book. Dla członków PIIB są dostępne bezpłatnie (w portalu członkowskim). Można je także pobrać w naszym e-sklepie. W przyszłości planujemy publikację kolejnych części oraz stworzenie e-booka z rozmówkami w języku niemieckim.

 

 

 

 

 

 

Joanna Karwat

Fot. WPIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in