Duńskie sposoby oszczędzania energii wzorem dla Polski

24.05.2010

Za pioniera energooszczędnego budownictwa w Europie uważa się Danię. Dzięki swojej efektywnej polityce energetycznej jest ona jedynym krajem w Unii Europejskiej, który eksportuje energię, mimo że nie posiada własnych zasobów paliw kopalnych.

Rozwiązania i technologie zastosowane w Danii stanowią przykład dla innych państw chcących poprawić swoje bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie zadbać o jakość życia. Ważnym środkiem w realizacji tych celów jest efektywność wykorzystania energii w budownictwie. A co ważne, te doświadczenia można z powodzeniem przenieść na grunt polski.

 

 

Energooszczędne budownictwo w Danii cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko na szczeblu władzy państwowej, ale także wśród sektora biznesowego i zwykłych obywateli. Powodem takiego stanu rzeczy jest traktowanie oszczędności energii w budynkach jako realnego, wielowymiarowego zysku widocznego choćby w postaci niskich rachunków za ogrzewanie, czystego środowiska naturalnego czy większego bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dotychczasowe doświadczenia Danii stanowią bardzo cenne źródło wiedzy dla innych państw europejskich, w tym Polski, która dopiero od niedawna wprowadza regulacje prawne w zakresie energooszczędnego budownictwa, jak choćby system certyfikacji energetycznej budynków – mówi Jakub Dygas, Kierownik Działu Komunikacji i Doradztwa Rockwool Polska.
Swój sukces w prowadzeniu efektywnej polityki energetycznej Dania zawdzięcza kompleksowemu podejściu do kwestii oszczędności energii przez władze państwowe, co sprzyja maksymalnemu zaangażowaniu w pilotażowe, wzorcowe przedsięwzięcia przedstawicieli środowisk biznesowych. Świetnym przykładem jest Budynek 2000, w którym znajduje się Centrum Badań i Rozwoju Grupy Rockwool. Mieści się on w Hedehusene w Danii i jest obecnie jednym z najbardziej efektywnych energetycznie biurowców na świecie. Ilość energii potrzebnej do ogrzewania budynku wynosi zaledwie 39 kWh/m2 na rok. Tymczasem obowiązujące w Danii w 2000 roku wymagania w zakresie energooszczędnego budownictwa wynosiły 55 kWh/m2/rok, a od 2006 roku – 40 kWh/m2/rok. Poza niskim zużyciem energii budynek charakteryzuje się także wysoką odpornością ogniową oraz dobrym klimatem wewnętrznym.
Budynek 2000 to znakomity przykład zaangażowania biznesu w kwestię oszczędności energii – mówi Jakub Dygas, Kierownik Działu Komunikacji i Doradztwa Rockwool Polska. Dzięki niemu zyskujemy wszyscy – firma Rockwool – płacąc niższe rachunki za energię, nasi pracownicy, którym stworzyliśmy przyjazne, komfortowe i bezpieczne warunki do pracy oraz środowisko naturalne, które chronimy przed nadmierną emisją CO2dodaje Dygas.
W Danii energooszczędne budownictwo jest promowane i wspierane również na poziomie lokalnym, przez władze samorządowe. Przykładem tego zaangażowania jest duńska gmina Egedal. W 2003 roku jej rada miejska przeznaczyła obszar Stenlose South pod budowę wyłącznie obiektów o niskim zużyciu energii. Projekt przewidywał w sumie powstanie 750 energooszczędnych budynków, z czego wybudowano już ponad połowęGmina Egedal stała się nie tylko inspiracją dla innych miejscowości, ale przede wszystkim doprowadziła w 2007 roku do zmian w duńskim prawie, które ułatwiają gminom budowę obiektów o niskim zużyciu energii. W ostatnim czasie rada miejska Egedal dokonała kolejnego kroku na drodze ku lepszemu wykorzystaniu energii, decydując, że w przyszłości wszystkie budynki na terenie gminy będą musiały mieć klasę energetyczną 1 – najsurowszą w duńskim ustawodawstwie. Wyjątkami będą prywatne domy jednorodzinne.
 
 
 
Polsce daleko do osiągnięcia duńskich standardów w zakresie energooszczędnego budownictwa. Z roku na rok rośnie jednak wiedza społeczeństwa w tym obszarze i poparcie dla efektywnego wykorzystania energii w budynkach. Według raportu Rockwool Polska „Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci, inwestorzy” z 2008 roku ponad 80% Polaków uważa, że energię należy oszczędzać i poprawiać efektywność jej wykorzystania. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z faktu, że energooszczędne budownictwo się opłaca, a wydatki poniesione w tym celu szybko się zwracają choćby w postaci niskich kosztów eksploatacji – mówi Jakub Dygas z Rockwool Polska. Do większej troski o standard energetyczny budynków powinny skłonić nas także stale rosnące ceny energii oraz budowa nieruchomości lub jej zakup z kredytu spłacanego przez kilkadziesiąt lat. W takim przypadku zwiększone nakłady na energooszczędność okazują się świetną inwestycją przynoszącą zyski – dodaje Dygas.
Dla rozwoju i upowszechnienia energooszczędnego budownictwa w Polsce niezbędny jest uporządkowany system prawny i ułatwienia dla inwestorów, chcących budować w efektywny energetycznie sposób. Obecnie kwestie te są regulowane przed wszystkim przez ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z dniem 19 marca 2009 roku oraz przepisy wdrażające unijną dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynku, które obowiązują od 1 stycznia 2009 roku i precyzują m.in. formę i zakres świadectwa energetycznego budynku. Przyjęte rozwiązania są ważnym, ale dopiero pierwszym krokiem w kierunku zdecydowanej poprawy energooszczędności polskich budynków – mówi Jakub Dygas. Ponieważ wiele zostało jeszcze do zrobienia, warto czerpać z wiedzy i doświadczeń Danii, gdyż przyjęte i stosowane przez nią rozwiązania doskonale sprawdzają się w praktyce i mogą być z powodzeniem stosowane również w Polsce – dodaje Dygas.
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in