Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach. ROZPORZĄDZENIE

08.06.2021

W kwietniu 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 731)

 

Znowelizowane zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. poz. 1674). Zmiana dotyczy przesunięcia terminu składania do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wprowadzono także możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków, w sytuacji gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Kolejną zmianą jest wymóg dołączenia do wniosku o udzielenie dotacji pozwolenia organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji.

 

Dotacje na prace konserwatorskie

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Fot. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Zobacz też:

Renowacja zabytkowych murów – jakie materiały zastosować?

Technologia materiałów do prac renowacyjnych przy zabytkowych elewacjach

Zabytkowy spichlerz w Grudziądzu – projekt przebudowy

Renowacja budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami

Produkty budowlane

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in