Doktorat Honoris Causa dla prof. Wojciecha Radomskiego

06.05.2014

10 kwietnia br. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Wojciech Radomski, należący do grona najwybitniejszych postaci polskiej inżynierii lądowej, jeden z budowniczych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W uroczystości uczestniczyli m.in. Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Zbigniew Grabowski, Prezes Honorowy PIIB.

Uroczystość odbyła się w Auli Głównej gmachu Rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej. Zgromadziła ona szerokie grono ludzi nauki, w tym świata akademickiego, wraz z rektorami kilku uczelni, przedstawicieli władz i szeroko rozumianego przemysłu.

Profesor Wojciech Radomski jest autorem licznych publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych w dziedzinie projektowania, budowy, eksploatacji oraz estetyki obiektów mostowych. Ponadto zajmuje się badaniami innowacyjnych technologii, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, jak również ich wdrażaniem do praktyki inżynierskiej.

 

 

Ważną cechą dorobku profesora jest umiejętność łączenia sfery naukowej z praktyką oraz dydaktyką młodej kadry inżynierów (ostatnio np. uczestniczył w realizacji spektakularnych mostów, w tym podwieszonego mostu przez Odrę w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oraz mostu przez Wisłę w Sandomierzu). Prof. Wojciech Radomski pełnił wiele zaszczytnych funkcji w technicznych organizacjach zarówno na świecie, jak i w kraju, m.in. przez dwie kadencje (2002–2006 i 2006–2010) był wiceprezesem Krajowej Rady PIIB.

Wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu został złożony przez J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka dr. h.c.

Obszerne laudatio poświęcone prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu przygotował i wygłosił dr hab. inż. Marek Iwański.

Po ceremonii nadania tytułu Honoris Causa wraz z uroczystym wręczeniem dyplomu, prof. Wojciech Radomski uświetnił uroczystość godnym jej wystąpieniem pt. „Symbolika Mostów”. Oto fragment symbolizujący treść przewodnią tego interesującego referatu: W powszechnym odczuciu mosty są budowane w celu łączenia, wzajemnej komunikacji, mają służyć zgodzie i porozumieniu, nie zaś niesnaskom czy nawet wojnom.

Swój wykład profesor zakończył znamienną symboliką. Wspomniał m.in. historyczny most w Cedzynie przez rzekę Lubrzankę. Ten unikalny pod względem konstrukcji łukowy obiekt nadzorował jego nauczyciel akademicki prof. Wasiutyński, a teraz to on sam nadzorował zaawansowany technologicznie most betonowy przez Wisłę w Sandomierzu. Oba znajdują się w województwie świętokrzyskim.

W pełni utożsamiam się ze słowami Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisława Adamczaka, który stwierdził, że nadawanie tytułu Doktora Honoris Causa tak zaszczytnej osobie, jaką jest Wojciech Radomski, nobilituje uczelnię. Wyróżnieniem było uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Profesor Wojciech Radomski był inicjatorem, a następnie duchowym – i nie tylko – opiekunem mojej pracy habilitacyjnej. Bądź z nami teraz, jako Nobilitowany Laureat Dr H. C. i z dużą dozą własnej satysfakcji, z charakterystyczną dla Ciebie energią, wspieraj polską naukę i dalej rozwijaj polskie mostownictwo. 

 

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Uniwersytet Zielonogórski

Zdjęcie autora

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in