O oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych

05.05.2014

23–24 kwietnia w Warszawie na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Filtry” odbyła się IV Międzynarodowa konferencja „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”.

Organizatorem było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz miesięcznikiem „Instal”.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży wodociągowej w Polsce. Patronat nad IV konferencją objęli: Prezydent m. st. Warszawy, Ministerstwo Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Zaprezentowane zostały referaty dotyczące m.in. technologii oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów w różnych krajach (wygłosili je goście ze Słowacji, Ukrainy, Niemiec, krajów skandynawskich) i w Polsce, realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na przykładzie oczyszczalni ścieków „Czajka”, efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, perspektyw rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, problemów uciążliwości zapachowej oczyszczalni oraz ich wpływu na ochronę środowiska. Uczestnicy konferencji zwiedzili również warszawską oczyszczalnię ścieków „Czajka”.

Zgodnie z przepisami unijnymi od stycznia 2016 r. w Polsce będzie obowiązywał zakaz składowania osadów z oczyszczalni ścieków, a jak powiedział na konferencji prof. Ryszard Szettla: ścieki niosą pewien majątek.

 

Fot. Wikipedia

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in