Definicja, która rozwiąże problem

30.09.2006

Dla budownictwa mieszkaniowego możliwość stosowania obniżonych stawek VAT ma wielkie znaczenie.

Dla budownictwa mieszkaniowego możliwość stosowania obniżonych stawek VAT ma wielkie znaczenie.

 

 Fot. Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Piątego lutego 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Transportu i Budownictwa odbył się briefing poświęcony kwestii budownictwa społecznego. Ze względu na zbliżający się termin graniczny możliwości stosowania przez Polskę obniżonej 7% stawki VAT na obiekty budownictwa mieszkaniowego (31 grudnia 2007 r.) ministerstwo proponuje wprowadzenie pojęcia „budownictwa społecznego”. Stosownie do szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. (77/388/ EWG; „Dyrektywa”), zgodnie z art. 12 (3)(a) w związku z poz. 9 Za łącznika H istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług bez ograniczenia czasowego dla lokali i budynków zaliczanych do budownictwa społecznego. Państwom członkowskim pozostawiono swobodę w określaniu zakresu budownictwa mieszkaniowego uznawanego za budownictwo społeczne. Większość państw członkowskich korzysta z możliwości stosowania obniżonych stawek VAT bądź w ramach „społecznej polityki mieszkaniowej” („budownictwa społecznego”), bądź przez odnawianie okresów derogacji w stosowaniu stawek podstawowych VAT. Wprowadzenie do ustawy o podatku od towarów i usług definicji „budownictwa społecznego” umożliwi stosowanie obniżonej do 7% stawki VAT.

Definicja „budownictwa społecznego” obejmuje budynki i lokale mieszkalne (wyłączone są lokale i budynki o charakterze komercyjnym/użytkowym), z tym, że z zakresu tego zostały wyłączone lokale oraz budynki o charakterze luksusowym czy rekreacyjnym. Przyjęta definicja swoim zakresem i konstrukcją nie odbiega od tożsamych rozwiązań przyjętych w innych państwach członkowskich. Minister Jerzy Polaczek zapowiedział powołanie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa. Po wołanie zespołu skupiającego przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców, reprezentujących sektor budowlany – zdaniem rządu – przyczyni się do prowadzenia efektywnego dialogu o sprawach budowlanych.

Krystyna Wiśniewska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in