Decyzje ZRID na S7 Warszawa-Grójec wydane

02.01.2020

Odcinek południowego wylotu z Warszawy S7 Warszawa–Grójec otrzymał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –ZRID. Chodzi o część odcinka B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Zadanie B S7 Warszawa–Grójec

Zadanie B: Lesznowola-Tarczyn Północ, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 Warszawa–Grójec, zostało podzielone na dwie części: prawie 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca (dla której wydana została decyzja ZRID 2 października 2019 r.), dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ.

Realizacja drugiej części zadania B obejmowała będzie m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na 3 pas) na długości ok. 13,5 km, węzłów: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wydanie ZRID dla tego odcinka oznacza jednocześnie rozpoczęcie procedury nabywania nieruchomości od dotychczasowych właścicieli.

 

S7 Warszawa–Grójec – 3 kontrakty

Odcinek A

  • 16 maja 2019 r. – odstąpienie od umowy przez GDDKiA
  • 26 lipca 2019 r. – ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy
  • 8 sierpnia 2019 r. – decyzja ZRID
  • 16 października 2019 r. – otwarcie ofert

Odcinek B

  • wykonawca robót: IDS-BUD
  • 2 października 2019 r. – decyzja ZRID na odcinek B1 (wykonywane roboty: prace geodezyjne, inwentaryzacja budynków, wycinka drzew)
  • 30 grudnia 2019 r. – decyzja ZRID na odcinek B2

Odcinek C

  • wykonawca robót: Mota-Engil
  • decyzja ZRID: 13 listopada 2018 r.; 21 i 27 grudnia 2018 r.; 7 stycznia 2019 r.
  •  

Prace w toku

Obecnie realizowane są prace: drogowe (wykopy, nasypy, warstwy konstrukcji drogi), mostowe (filary, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego), branżowe (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowa sieci gazowej i sieci elektro-energetycznej).

 

Dzięki nowej drodze S7 Warszawa–Grójec powstanie wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. Od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, będzie można dotrzeć bezkolizyjną drogą ekspresową.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in