Dariusz Kruk – „Złoty Inżynier 2021” w kategorii menedżer

13.04.2022

„Złoty Inżynier” to tytuł przyznawany od 28 lat w plebiscycie „Przeglądu Technicznego”.

 

Dariusz Kruk – inżynier budownictwa, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został uhonorowany tytułem „Złoty inżynier 2021” w kategorii menedżer, w plebiscycie organizowanym przez gazetę inżynierską „Przegląd Techniczny” oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

 

Pan inżynier jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Collegium Mazovii Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w Warszawie oraz Technikum Kolejowego w Siedlcach.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Jest specjalistą warunków kontraktowych FIDIC realizującym projekty infrastrukturalne w formule projektuj i buduj (tzw. Żółta Książka), jak i buduj (tzw. Czerwona Książka). Jako dyrektor kontraktu z powodzeniem zarządza od wielu lat największymi kontraktami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym w Polsce, których wartość niejednokrotnie przekracza 500 mln zł.

 

 

Pan Dariusz Kruk od 1997 r., czyli od początku kariery zawodowej, związany jest z budownictwem infrastruktury szynowej w obszarach takich jak linie, stacje, węzły kolejowe, Metro Warszawskie czy tramwajowa infrastruktura miejska. Jako pracownik wiodących firm w branży budowlanej (Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A., Strabag Sp.z o.o. oraz Trakcja S.A.) brał udział w największych projektach modernizacyjnych linii i stacji kolejowych w Polsce (m.in. stacja: Błonie, Sochaczew, Chojnów, Zebrzydowa, Skierniewice, Mrozy, Biała Podlaska, Małaszewicze, Terespol; szlaki kolejowe na odcinkach: Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Łuków, Łuków – Międzyrzec; na linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło).

 

 

Podczas realizacji dużych kontraktów w branży kolejowej wielokrotnie wprowadzał w życie innowacyjne rozwiązania inżynierskie oraz nowatorskie technologie realizacji robót budowlanych. Poprzez swoją pracę zawodową stale przyczynia się do zwiększenia komfortu podróży koleją m.in. poprzez eliminację barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Modernizacje, które realizuje przyczyniają się do skrócenia czasu podróży, zwiększają bezpieczeństwo i poprawiają jakość środowiska.

 

 

 

Gala wręczenia nagrody „Złoty Inżynier” odbyła się 30.03.2022 r. w Warszawskim Domu Technika. W wydarzeniu uczestniczyli: minister Andrzej Dera – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Martyna Jachimowicz – Redaktor Naczelna „Przeglądu Technicznego”, minister Wojciech Murdzek – Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych oraz prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

 

Źródło: http://przeglad-techniczny.pl/

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in