Czyszczenie i konserwacja rynien

21.07.2011

Orynnowanie spełnia swoją funkcję, tylko wówczas gdy jest szczelne oraz drożne. Dlatego trzeba regularnie sprawdzać jego stan techniczny, co pozwoli na czas wykryć ewentualne uszkodzenia i zapobiec zaleganiu w nich zanieczyszczeń.

Przegląd należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Z reguły powinno się to robić wiosną – wtedypozbywamy się liści oraz nieczystości z jesieni. Można też oszacować, czy w okresie zimowym zalegający śnieg oraz zamarznięta woda spowodowały zniszczenia.Rutynowa kontrola przeważnie składa się z dwóch etapów – czyszczenia oraz konserwacji.

Czyszczenie

Oględziny powinno się zacząć od rynien. Montuje się je na znacznych wysokościach, dlatego pomocne okażą się drabina lub specjalne rusztowanie. Jeżeli rynna wyposażona została w siatkę zabezpieczającą, trzeba ją wyjąć przed przystąpieniem do pracy.

Usuwając zanieczyszczenia, unikajmy ostrych przyrządów, które mogłyby uszkodzić powłokę ochronną– przestrzega Sławomir Góraj z Grupy Pruszyński – Jeżeli w rynnie zbierze się np. dużo błota, należy je wymieść małą szczotką lub wypłukać wodą.

Następnie należy sprawdzić rury spustowe. Aby je udrożnić, trzeba wlać do nich wodę – najlepiej pod ciśnieniem. Jeżeli system wyposażony jest w tzw. czyszczak, czyli specjalny koszyczek zapobiegający przed zatkaniem rur, to zanieczyszczenia osadzą się właśnie na nim. W takim wypadku wystarczy go opróżnić. Warto także sprawdzić, czy w wylewkach nie zgromadziły się liście, a jeśli tak – trzeba je usunąć.

 

Fot. Rynna Blachy Pruszyński Rynny

 

Konserwacja

Po zakończeniu czyszczenia można przystąpić do konserwacji. W tym celu należy dokładnie sprawdzić stan instalacji, zwracając uwagę na wszelkie zarysowania lub uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli takie się zaobserwuje, należy wyczyścić je z brudu, a następniepokryć warstwą zabezpieczającą, np. lakierem zaprawkowym.

Warto również skontrolować, czy orynnowanie nie przecieka. Należy więc ponownie wlać wodę do rur spustowych, zatykając na moment wylewkę. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na łączenia poszczególnych elementów systemu. Niewielkie przecieki można zabezpieczyć za pomocą specjalnych uszczelniaczy. Jeżeli orynnowanie wykonane jest ze stali, na większe dziury można nałożyć złączkę uszczelniającą.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in