Czy aplikacje cyfrowe pomagają w procesie zarządzania deskowaniami?

22.07.2016

Podczas budowy domu jednorodzinnego nie znajdą swojego zastosowania, jednak w przypadku dużych inwestycji wymagać będą ich użycia.

Mowa o aplikacjach i platformach cyfrowych, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania deskowaniami na budowie. Co warto wiedzieć o tego rodzaju programach?

Aplikacje mogą oszczędzać pieniądze i czas. Jak to robią? Dzięki możliwości projektowania CAD oraz planowania ilości deskowania już na etapie przygotowywania otrzymujemy konkretną informację zwrotną: ile i jakiego rodzaju deskowania będziemy musieli użyć na budowie.

Wykonawca nie musi zamawiać zbyt dużej liczby elementów i systemów, w związku z czym odpada także konieczność ponoszenia kosztów transportu i składowania niepotrzebnych materiałów. Dodatkowo, znając dokładnie zarówno liczbę potrzebnych elementów, jak i możliwości użycia, nie tracimy zbędnego czasu na konfigurowanie deskowania. W efekcie czas przeznaczony na wykonanie danego etapu inwestycji ulega wyraźnemu skróceniu. A czas to przecież pieniądz. Obniżamy także koszty robocizny dzięki precyzyjnemu zaplanowaniu każdego etapu robót i pracy z deskowaniem. Aplikacje cyfrowe oraz platformy online wspomagają także sam proces zarządzania deskowaniami na budowie. Dzięki nim zyskujemy m.in. kontrolę dostawy elementów, możliwość kalkulacji i weryfikacji z zamówieniem oraz dokumentacją dostaw. Mamy też bieżącą kontrolę posiadanego na budowie sprzętu i jego użytkowania, co pomaga w optymalizacji prac z deskowaniem, planowaniu jego zwrotów oraz kontroli kosztów za dzierżawę sprzętu.

 

Marta Modrzejewska

Country Marketing Manager

Doka Polska Sp. z o.o.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in