Co jest kluczem do utrzymania stabilnej pozycji rynkowej w sektorze budowlanym?

11.04.2019

 – Mimo gorszych wskaźników gospodarczych branży nasza pozycja jest stabilna i jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby stawić czoło wyzwaniom dotykającym obecnie branżę budowlaną oraz podejmować nowe wyzwania, gwarantując bezpieczeństwo inwestorom – mówi Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu ALSTAL.

 

Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu ALSTAL Grupa Budowlana

 

Trzy lata temu został Pan Prezesem Zarządu Spółki ALSTAL Grupa Budowlana. Co poza dwiema nowymi spółkami jest dla Pana najważniejszym celem do osiągnięcia w najbliższych latach?
 

Jarosław Szczupak, Prezes Zarządu ALSTAL: Od 2006 roku zarządzam operacyjnie spółką, której głównym celem, jaki wyznaczyłem po jej objęciu, był dynamiczny rozwój oraz ekspansja na krajowym rynku. To założenie zostało w pełni zrealizowane. Sukcesywnie, zwiększając sprzedaż Grupy Budowlanej, do istniejących już oddziałów: Centralnego mieszczącego się w siedzibie firmy, oddziału w Gdańsku, a także we Wrocławiu, dołączają kolejne oddziały zlokalizowane w kluczowych miastach z punktu widzenia strategii firm, a mianowicie w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi oraz Warszawie. Aktualnie nasza kadra inżynierska intensywnie się powiększa, z czego jesteśmy bardzo dumni, oferując pracownikom możliwości realizowania zawodowych celów w firmie o ugruntowanej pozycji, realizującej prestiżowe projekty w całym kraju. Pod moim kierownictwem powstały również dwie nowe spółki: ALSTAL Konstrukcje, wytwarzająca wysokiej jakości konstrukcje stalowe dla budownictwa w kraju i Europie, a także ALSTAL Dom, która ma już swoje pierwsze sukcesy w postaci apartamentów Villa Vita czy osiedla Rąbin Park w Inowrocławiu, które obecnie jest w fazie realizacji kolejnych etapów inwestycji. 

 

Pozycje lidera na rynku budują Państwo, opierając się między innymi na nowoczesnych metodach realizacji czy wdrażaniu innowacji produktowych. Z czego jesteście w firmie najbardziej dumni? Sztandarowe inwestycje?

 

Zarządzanie projektami jak i samym procesem przygotowania inwestycji odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wsparcia realizacji, wdrażając w nasze realizacje zarówno modelowanie projektowe, stosowanie technologii monitorujących postępy, jak i efektywność planowanych prac przy jednoczesnym wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych koordynowanych podczas naszej współpracy z uczelniami, akceleratorami innowacji oraz instytutami badawczymi.

 

Jesteśmy dumni z wielu naszych inwestycji, jednak na szczególną uwagę z pewnością zasługuje wybudowany przez nas w systemie design & build największy w Polsce wodny kompleks sportowo-rekreacyjny Termy Maltańskie w Poznaniu o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 35 tys. m2. Jest to nowoczesny obiekt wykorzystujący naturalne wody termalne, w którym mieści się  m.in.: basen olimpijski, basen do skoków z 10-metrową wieżą czy imponująca strefa SPA i wellness. W tym miejscu warto również wspomnieć o trwającej realizacji ALSTAL, a mianowicie Centrum Rekreacji Astoria w Bydgoszczy. W 2020 roku stolica woj. kujawsko-pomorskiego wzbogaci się o najnowocześniejszy kompleks sportowo-rekreacyjny o powierzchni użytkowej bliskiej 10 tys. m2, w którym będzie się mieścił m.in.: pełnowymiarowy 10-torowy basen olimpijski wyposażony w ruchome dno i zatapialny pomost, przystosowany do treningu dla nurków, przystań kajakowa oraz hala rozgrzewkowa, sale odnowy biologicznej czy siłownia.

 

POLECAMY: Budownictwo szpitalne

 

 

 

Firma ALSTAL działa na różnych obszarach: budownictwo mieszkalne, obiekty sportowo-rekreacyjne czy szpitalno-medyczne. Na jakie kontrakty stawiają Państwo w tym roku?
 

Portfolio naszych inwestycji jest bogate i obejmuje wiele obszarów budownictwa kubaturowego, jednak obecnie rozwijamy działalność w dziedzinie budownictwa szpitalno-medycznego czy sportowo-rekreacyjnego. Początek bieżącego roku jest dla nas bardzo udany. Ciężka praca naszych oddziałów handlowych zaowocowała nowymi kontraktami, niezwykle istotnymi z punktu widzenia lokalnych społeczności. W styczniu podpisaliśmy kolejne umowy: na budowę Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku oraz rozbudowę szpitala św. Wincentego `a Paulo w Gdyni. Obie inwestycje odegrają kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców Trójmiasta i okolic. Z kolei w lutym pozyskaliśmy kontrakt na budowę kompleksu basenów termalnych w Poddębicach o łącznej powierzchni lustra wody przekraczającej 2200 m2. Mam nadzieję, że udane otwarcie roku będzie dla nas dobrym prognostykiem na kolejne miesiące i wzbogacimy nasz portfel inwestycji, tym bardziej że w rozstrzygnięciu obecnie znajdują się nasze oferty sklasyfikowane przez zamawiających na pierwszych miejscach.

 

Pik budowlany osiągnął obecnie ten sam poziom szczytu, który był notowany w poprzednim boomie w latach 2011–2012. Eksperci zalecają, by firmy dobrze wykorzystały czas bycia na „szczycie”, żeby ustanowić rezerwę na tzw. chudsze lata. Jak obecna koniunktura wpływa na rozwój Grupy ALSTAL i jaką firma ma receptę na sukces w tym zakresie?

 

Nowoczesne zarządzanie na poziomie operacyjnym jest kluczem do utrzymania stabilnej pozycji rynkowej mimo zmienności otoczenia. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć długofalowego zachowania rynku, dynamicznej inflacji kosztowej, lecz dzięki rozsądnym decyzjom można w znaczący sposób uniknąć problemów. ALSTAL od wielu lat podejmuje racjonalne działania przy wyborze inwestycji. Mimo gorszych wskaźników gospodarczych branży nasza pozycja jest stabilna i jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby stawić czoło wyzwaniom dotykającym obecnie branżę budowlaną oraz podejmować nowe wyzwania, gwarantując bezpieczeństwo inwestorom.

 

Mimo negatywnych informacji płynących z rynku zrealizowaliśmy stawiane sobie cele strategiczne i rynkowe w 2018 roku. Osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie  prawie dwukrotnie większym aniżeli w minionym roku. Obecny portfel zamówień ALSTAL opiewa na kwotę niespełna miliarda złotych, co powinno pozwolić na wypracowanie planu sprzedaży na obecny rok zgodnego z założeniami strategii przy relatywnie wysokiej rentowności. Trudności rynkowe nie wpływają na nasze plany i dlatego zgodnie z obowiązującą strategią rozwoju w 2020 roku planujemy osiągnąć przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 500 mln złotych. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby zrealizować targety. Wszyscy pracownicy swoim zaangażowaniem oraz pracą przyczyniają się do rozwoju ALSTAL, za co im serdecznie dziękuję. Razem możemy osiągnąć naprawdę dużo i objąć pozycję lidera rynkowego.
 

 Z jednej strony pik w budownictwie, a z drugiej spadek marży, upadłość firm (podwykonawców), wzrost cen materiałów budowlanych oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Jak ALSTAL pokonuje trudności w tych realiach?

Rzeczywiście mamy do czynienia z ciekawą sytuacją na rynku budowlanym. W tym samym czasie dochodzi bowiem do wzrostu aktywności inwestorów zamawiających usługi budowlane, przy jednoczesnym braku rentowności, zwłaszcza w przypadku kontraktów zawieranych dwa, trzy lata temu. Coraz większa liczba inwestycji powoduje zwiększenie popytu na pracowników i materiały, czego finalnym efektem są rosnące koszty. To obrazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek, który nie daje spokoju nawet największym przedsiębiorstwom budowlanym.

Na ceny materiałów budowlanych nie mamy większego wpływu, jednak podejmujemy skuteczne działania, aby pozyskać nowych pracowników – w głównej mierze wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz managerską, na której opieramy nasze działania.

 

W ALSTAL wytyczamy transparentnie ścieżkę awansu, zapewniamy możliwości rozwoju zawodowego na wielu poziomach kompetencji, przyciągając kadrę prestiżowymi realizacjami. Gwarantując możliwość samorealizacji, oferujemy jednocześnie programy szkoleń managerskich i branżowych, co przyczynia się do zainteresowania ofertami pracy w naszej firmie.

 

Rynek pracy zmienił się diametralnie przez ostatnie kilka lat i jak każda firma budowlana w Polsce odczuwamy skutki odpływu części naszych rodaków do krajów zachodniej Europy.

Niezbędna będzie pomoc rządu na poziomie legislacyjnym. Konieczne są nowe rozwiązania prawne zapewniające zatrzymanie pracowników, którzy co prawda napływają do naszego kraju, ale już niedługo mogą się przenieść dalej na zachód.

 

Zapytam Pana jeszcze o ocenę branży budowlanej w Polsce. Co Pańskim zdaniem jest głównym wyzwaniem dla tego sektora gospodarki na najbliższe lata? A może współpraca sektora prywatnego z rządem, a do tego przejście przez gąszcz nowych regulacji narzuconych przez UE?

Branża budowlana ma wiele problemów do rozwiązania, takich jak chociażby brak rąk do pracy na stanowiskach robotniczych. Uważam, że głównym wyzwaniem będzie osiągnięcie przez najbliższe lata co najmniej trzydziestu procent oszczędności na nakładach osobowych, które są  niezbędne do realizacji zadań budowlanych. Moim zdaniem osiągnięcie takich oszczędności jest możliwe dzięki m.in. wdrożeniu unifikacji rozwiązań technicznych, robotyzacji i zastosowaniu na wielką skalę budownictwa modułowego w różnego rodzaju obiektach. Jeśli chcemy podołać temu wyzwaniu, oprócz zaangażowania przedsiębiorstw, niezbędny jest znaczący udział rządu jako kreatora i sponsora takich działań.

Czytaj też: ALSTAL Kreatorem Budownictwa Roku 2018

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in