Ceny materiałów budowlanych w I kwartale 2014 r.

05.08.2014

Przez ostatnie trzy lata ceny materiałów do robót wykończeniowych i instalacyjnych wzrastały przy równoczesnym spadku cen materiałów stosowanych przy realizacji stanów surowych obiektów kubaturowych.

W pierwszym kwartale 2014 r.zaobserwowano niewielkie ruchy cen materiałów budowlanych w  stosunku do ostatnich dwóch kwartałów, a mianowicie rzędu 1–2% w górę bądź w dół. Porównując jednak bieżące ceny materiałów z notowaniami w latach budowlanej hossy przypadającej w okresie 2006–2009, można stwierdzić, że w większości przypadków osiągnęły poziom wyższy niż w tamtym czasie.

Te wzrosty, pomimo że rozłożone na lata, mogą zaskakiwać szczególnie w kontekście panującej powszechnie opinii o trwającej stagnacji w budownictwie. Oczywiście sytuacja ta nie dotyczy ogółu materiałów budowlanych. Ceny materiałów i wyrobów bazujących na surowcach krajowych, na przykład ceny tradycyjnych cegieł, dachówek ceramicznych, bloczków betonowych,  pustaków, zachowują się inaczej niż wyrobów produkowanych z komponentów, surowców czy materiałów pozyskiwanych z rynków światowych. W takich przypadkach każda zmiana cenowa niczym barometr znajduje swoje odbicie na naszym rynku.

Na ceny materiałów budowlanych mają wpływ także inne bardziej złożone czynniki, m.in.:  stan gospodarki i związana z nią inflacja, popyt i podaż w budownictwie, rosnące ceny paliw, energii, a w ślad za nimi koszty transportu czy polityka producentów związana z kondycją danego przedsiębiorstwa.

Czynniki te można mnożyć, bezsprzecznie jednak analiza sumarycznych kosztów materiałów użytych do budowy w budownictwie kubaturowym wskazuje, że są one obecnie wyższe niż w  szczytowym okresie. Rozpatrując koszty materiałów pod kątem ich przeznaczenia w obiekcie kubaturowym, tendencję tę zaobserwowano w branży wykończeniowej i instalacyjnej. Inaczej jednak zachowały się koszty materiałów stosowanych przy wznoszeniu konstrukcji obiektów. Koszty te spadły zarówno w budownictwie jednorodzinnym (ok. 5,8%), jak i wielorodzinnym (ok. 4,1%), co potwierdza postawioną wcześniej tezę o taniejących materiałach i wyrobach produkowanych z surowców krajowych (tab.1). Ta tendencja zarysowała się już przed laty, o czym pisano w „IB” nr 1/2011. Wskazywano wówczas na obniżające się – po okresie ożywienia w budownictwie – ceny cegieł, pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, a także cementów, przy jednoczesnym wzroście cen przewodów aluminiowych, kabli elektroenergetycznych, rur stalowych i z PVC, również niektórych materiałów wykończeniowych.

 

Fot. Wikipedia

 

Fot. K. Wiśniewska

 

Fot. K. Wiśniewska

 

W tab. 2 zestawiono wytypowane na potrzeby niniejszego artykułu konkretne materiały i wyroby budowlane powszechnie stosowane w budownictwie kubaturowym. Jak widać, rok 2008 był jednym z lepszych okresów dla producentów. Ogólnodostępne kredyty umożliwiające rozwój budownictwa jednorodzinnego, duże zainteresowane mieszkaniami deweloperskimi, w ślad za tym duży popyt na materiały budowlane spowodowały, że ceny poszybowały w górę. Trendy cenowe materiałów w tamtym czasie były szerzej opisane w „IB” nr 12/2008.

Rok później nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu, odnotowano spadki cen, chociaż niektóre materiały nadal cieszyły się popytem, a ich ceny utrzymywały się na wysokim poziomie.

 

Tab. 1 Koszty materiałów budowlanych ponoszone przy realizacji obiektów kubaturowych

Rodzaj obiektu i robót

 

Koszty materiałów w I kw. 2008 (zł/m2p.u.)

 

Koszty materiałów w I kw. 2014 (zł/m2p.u.)

 

Wskaźnik zmian (%)

 

Budynki jednorodzinne

 

Konstrukcja obiektu

 

  771,80

 

  726,82

 

– 5,8

 

Wykończenie

 

  570,26

 

  616,95

 

8,2

 

Instalacje

 

  255,55

 

  313,27

 

22,6

 

Razem

 

1 597,61

 

1 657,04

 

3,7

 

Budynki wielorodzinne

 

Konstrukcja obiektu

 

  756,37

 

  728,42

 

– 3,7

 

Wykończenie

 

  500,71

 

  537,65

 

7,4

 

Instalacje

 

  236,56

 

  289,16

 

22,2

 

Razem

 

1 493,64

 

1 555,23

 

4,1

 

 

Tab. 2 Ceny materiałów w I kwartale w latach 2006–2014

Nazwa materiału

 

j.m.

 

Ceny wybranych materiałów budowlanych w zł/jednostkę

 

I/2006

 

I/2007

 

I/2008

 

I/2009

 

I/2010

 

I/2011

 

I/2012

 

I/2013

 

I/2014

 

Ceowniki stalowe normalne walcowane na gorąco o wysokości 65–80 mm, ze stali St3S

 

kg

 

2,38

 

2,88

 

2,91

 

2,88

 

2,45

 

3,05

 

3,19

 

3,12

 

3,00

 

Pręty stalowe, okrągłe walcowane na gorąco
o średnicy 16–30 mm, ze stali St3S

 

kg

 

2,11

 

2,40

 

2,45

 

2,67

 

2,14

 

2,94

 

2,97

 

2,88

 

2,83

 

Pręty stalowe okrągłe, żebrowane, o średnicy 10–14 mm, ze stali RB400W, RB500W, BSt500S

 

kg

 

1,78

 

2,23

 

2,29

 

2,15

 

1,87

 

2,69

 

2,72

 

2,49

 

2,57

 

Żwiry do betonów zwykłe, jednofrakcyjne 8,0–16,0 mm

 

m3

 

52,33

 

56,68

 

77,98

 

78,51

 

79,41

 

80,04

 

79,05

 

76,21

 

75,17

 

Cement portlandzki CEM I 42,5  – luzem

 

t

 

319,12

 

321,70

 

353,50

 

397,60

 

388,09

 

355,72

 

386,83

 

371,20

 

324,18

 

Cegła ceramiczna 25x12x6,5 cm, zwykła,
pełna kl. 15

 

szt.

 

0,60

 

0,70

 

1,26

 

1,24

 

1,16

 

1,12

 

1,03

 

0,98

 

0,94

 

Dachówka ceramiczna karpiówka 380×180 mm, czerwona

 

szt.

 

1,31

 

1,28

 

1,64

 

1,54

 

1,47

 

1,43

 

1,33

 

1,33

 

1,35

 

Bloczki z betonu komórkowego M500–700, o wymiarach 59x24x24 cm

 

szt.

 

5,36

 

5,98

 

9,81

 

9,93

 

9,67

 

8,04

 

7,83

 

8,01

 

8,00

 

Papa zgrzewalna, modyfikowana, poliestrowa podkładowa PYE PV 200 S50

 

m2

 

15,60

 

15,60

 

15,78

 

17,83

 

17,83

 

17,98

 

19,31

 

19,31

 

19,60

 

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25

 

m3

 

204,68

 

219,84

 

233,37

 

248,10

 

245,02

 

235,94

 

232,67

 

239,15

 

237,16

 

Rura miedziana  42/1,5 mm

 

m

 

33,25

 

60,34

 

67,91

 

64,12

 

54,60

 

59,79

 

74,03

 

97,15

 

101,22

 

Przewód kabelkowy miedziany YDY 4×4,0 m2; 450/750 V

 

m

 

9,65

 

13,97

 

8,47

 

5,60

 

9,13

 

11,84

 

12,63

 

6,07

 

6,07

 

 

W następnych latach tendencje w zależności od rodzaju materiałów były różne. Przykładowo ceny stali konstrukcyjnej ponownie zwyżkowały w 2012 r., pomimo że popyt na stal w Europie był w tamtym czasie o 27% niższy niż przed kryzysem. Było to związane z odnotowaniem na rynkach światowych wzrostu zużycia stali i wzrostu cen. Ten fakt odbił się na naszym krajowym rynku, ponieważ Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, importuje stal z Chin wytwarzających obecnie niemal 50% światowej produkcji stali.

Podobnie zachowały się ceny cementów, które po zniżkach pod koniec 2010 r. i na początku 2011 r. ponownie wzrosły w 2012 r., by teraz systematycznie spadać, nawet poniżej notowań z pierwszego kwartału 2008 r.

O ile ceny stali i cementów obecnie spadają, o tyle ceny rur z miedzi, po obniżkach w okresie 2009–2010, przez ostatnie trzy lata systematycznie rosną.

Na rynku przewodów i kabli obserwuje się szczególne tendencje. Co kilka lat w tym z sektorze producenci i dystrybutorzy przeprowadzają korektę cen w dół, sięgającą nawet 60%, aby potem przez kilka lat podnosić ceny aż do następnej korekty.

Są jednak materiały, których ceny były odporne na załamanie się rynku budowlanego. Przykładem mogą być nowoczesne papy,stale udoskonalane przez producentów dzięki rozwijającej się w ostatnich latach technologii chemicznej. Konieczność stosowania izolacji poszczególnych elementów budynków, coraz lepsze parametry tych materiałów i niesłabnące zainteresowanie klientów spowodowały, że ceny niektórych z nich niezmiennie rosły.

 

 

 

 

Charakterystyka zmienności cen

 

Podsumowując dokonane analizy, można potwierdzić trafność prognoz zamieszczonych w „IB” nr 2/2013. Przez trzy ostatnie lata ceny materiałów do robót wykończeniowych i instalacyjnych wzrastały przy równoczesnym spadku cen materiałów stosowanych przy realizacji stanów surowych obiektów kubaturowych. Czy tendencja ta się utrzyma?

Sądzić należy, że obecnie nastąpi wyhamowanie tempa spadku cen materiałów stosowanych przy konstrukcjach obiektów kubaturowych,pomimo że liczba pozwoleń na budowę mieszkań zmniejszyła się w całym 2013 r. o ok. 16%  w stosunku do roku poprzedniego. Uniemożliwiać to będą w dużej mierze czynniki obiektywne, m.in. koszty energii, paliw, poziom płac minimalnych. Ceny pozostałych materiałów będą nadal wzrastać, chociażby z powodu inflacji, jednak przypuszczać należy, że dynamika zmian zmaleje.

 

Renata Niemczyk

Orgbud-Serwis Sp. z o.o.

 

Uwaga: Artykuł opracowano, opierając się na notowaniach firmy Orgbud-Serwis Sp. z o.o. (www. orgbud.pl).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.