Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

03.02.2011

W Warszawie na 12-hektarowym terenie zwanym „campusem Ochota” znajduje się kilkanaście budynków powstałych w różnym czasie.

W 2007 r. Uniwersytet Warszawski razem z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłosił konkurs na nową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną tego terenu. Pierwszą nagrodę otrzymał projekt Autorskiej Pracowni Architektonicznej Kuryłowicz & Associates.

Teraz trwają już prace budowlane i na Ochocie powstaje Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – nowoczesny ośrodek o charakterze naukowo-dydaktycznym. Jego użytkownicy mogą oczekiwać wygody, przyjaznych rozwiązań i pięknej architektury.

 

 

W budynku Centrum Nowych Technologii (CeNT) I mieścić się będą sale i laboratoria dydaktyczne, z których korzystać będą studenci i doktoranci biologii, chemii, biotechnologii, informatyki oraz ochrony środowiska. Elewacje budynku ozdobią elementy informacji wizualnej i świetlnej oraz m.in. łamacze światła.

Budynek CeNT II zostanie przeznaczony na siedzibę Wydziału Fizyki, budynek „zyska na lekkości” dzięki zastosowaniu szklanych ścian oraz podziałowi na mniejsze bryły połączone szklanymi łącznikami. Na budowę gmachów uczelnia otrzymała wsparcie z programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Unii Europejskiej. Generalnym wykonawcą budynków CeNT I oraz II (I etap) jest firma Karmar S.A. Zakończenie budowy CeNT I planowane jest na lipiec 2012 r., zaś I etapu CeNT II – na styczeń 2013 r.

 

 

Z kolei CeNT III stworzy wspólną przestrzeń badawczą dla naukowców Wydziałów Biologii i Chemii. Generalnym wykonawcą I etapu budowy CENT III jest firma Mirbud S.A. CeNT III ma być gotowe w listopadzie 2011 r.

 

(red.)

Wizualizacje: Autorska Pracownia Architektoniczna Kuryłowicz & Associates

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in