Ceninwest

23.08.2007

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażania.

Program Ceninwest pozwala kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacować wartość inwestycji obejmującą m.in. zakup działki, prace projektowe i przygotowawcze, budowę obiektów podstawowych, instalacji i wyposażania.
Jest narzędziem przydatnym dla inwestorów, biur projektowych i biur kosztorysowych w celu ustalenia wartości kosztorysowej inwestycji oraz tworzenia kosztorysów i wycen metodą uproszczoną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr 130 poz. 1389).
Możliwości programu:
– obliczenie wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r.,
– sporządzanie przedmiarów,
– szeroko rozbudowane opcje wydruku umożliwiające wprowadzanie własnego logo oraz modyfikacje strony tytułowej,
– możliwość korzystania z istniejących baz cenowych np.: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud,
– możliwość tworzenia i modyfikowania własnych baz cenowych,
– wysoka funkcjonalność i szybkość sporządzania kosztorysów,
– użycie mnożników i krotności,
– wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu,
– prosty i przyjazny interfejs użytkownika,
– możliwość wyboru podstawowych jednostek walutowych (zł, $, €, Ł), a także modyfikacji zgodnie z kursem podanym przez użytkownika,
– wbudowany słownik kodów CPV,
– możliwość zapisu kosztorysu w formacie RTF umożliwiającym odczyt w pakiecie Office,
– możliwość podziału na fazy kosztorysu inwestycji.

Ceninwest uwzględnia potrzeby i przyzwyczajenia wszystkich wykonawców kosztorysów:
– dwa alternatywne widoki okna wpisywania danych: pierwszy zbliżony do wyglądu Eksploratora Windows, drugi do wyglądu tabeli programu Excel,
– możliwość wczytywania najpopularniejszych baz cenowych dostępnych na rynku (bez preferowania żadnej z nich).
Wymagania systemowe:
Pentium III 500 MHz, 128 MB RAM, karta graficzna 16 MB, CD-Rom.
System operacyjny: Windows 2000/XP.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in