BuildDesk Energy Audit – rozwiązania wspierające pracę audytorów

17.06.2008

Zakres i forma audytu jako dokumentu dołączanego do wniosku o premię termomodernizacyjną zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu. Mimo tego w audytach pojawiają się błędy, czego wynikiem jest prawie 20% wniosków odrzuconych z powodów merytorycznych.

BuildDesk Energy Audit pozwala uniknąć większość podstawowych błędów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i elementom aplikacji nie tylko skraca czas, ale weryfikuje dane oraz sprawdza i nie pozwala na przygotowanie audytu w przypadku braku jakichkolwiek opisów lub informacji.

Częstym problemem występującym w procesie tworzeniu audytu są pomyłki przy przenoszeniu danych z aplikacji obliczającej bilans cieplny. Tutaj pracujemy w jednym programie, nie ma więc możliwości wystąpienia tego typu błędu. Program automatycznie wprowadza podstawowe opisy, np. w trakcie wyboru technologii wznoszenia, korzystając z szerokich baz danych,

począwszy od tradycyjnej, monolitycznej, poprzez technologie wielkiej płyty: OWT, PBU, SMB, W, WK, WUF, czy też WWP kończąc na dedykowanych: Ratajska Wielka Płyta czy Wielka Płyta Winogradzka, program pyta czy wprowadzić standardowy opis. Jednakże audytor, jeśli posiada dodatkowe informacji może ten opis edytować. To automatycznie później jest przedstawiane w wydruku. Tak, więc audytor nie ma konieczności wprowadzania obliczeń w jednym programie a tworzenia opisów i składania audytu w innym. Pozwala to uniknąć podstawowego problemu braku aktualizacji opisu w trakcie pracy nad audytem.

Powierzchnie i wymiana powietrza
Jako iż Ustawa Termomodernizacyjna nie określa, kto może a kto nie wykonywać audyty – powstają z tego powodu liczne problemy natury merytorycznej. Częstym błędem są pomyłki w określaniu

powierzchni oraz wyliczeniach wentylacji i krotności wymiany. BuildDesk Energy Audit posiada tzw. Kalkulator pomieszczeń i wentylacji. Korzystając intuicyjnie zaprogramowanego interfejsu i bazy podstawowych pomieszczeń wprowadzamy tylko konieczne dane takie jak nazwę pomieszczenia lub mieszkania, ilość, wymiary oraz przeznaczenie a program sam wylicza powierzchnię, kubaturę i sugeruje w przypadku wyboru z bazy wymianę powietrza. Strumień powietrza jest określany zgodnie z z pkt. 2.1.2. Polskiej Normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”(z późniejszymi zmianami). Podobnie jak w przypadku opisów dane te mogą zostać ręcznie wpisane przez audytora.
{mospagebreak}
Po wprowadzeniu wszystkich lokali mieszkalnych i wszystkich pomieszczeń program automatycznie sam zlicza wszystkie powierzchnie użytkowe, usługowe, ruchu i ogrzewane oraz kubaturę zgodnie z normą PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Według powyższej normy powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajętej przez konstrukcję. Powierzchnia całkowita netto budynku jest sumą powierzchni netto wszystkich kondygnacji budynku. Jest ponadto powierzchnią ograniczoną przez elementy zamykające i nie jest określona dla następujących przestrzeni:

·  pustej przestrzeni między powierzchnią terenu, a dolną częścią budynku, np. kanały przełazowe;
·  przestrzeni wewnętrznej stropodachów wentylowanych,
·  poddasza nieużytkowego, nie nadającego się do poruszania się w pozycji wyprostowanej.

Jednocześnie program uzupełnia dane dotyczące łącznej wymiany powietrza, wymiany poniżej 12h i powyżej 12h. Pozwalając oczywiście na ręczne zdefiniowanie krotności wymiany w przypadku każdego z pomieszczeń czy mieszkań.

Zdarza się, że z powodów remontów, specyfiki budynki lub elementów, systemu wentylacji, należy skorygować wymianę powietrza audytor może w szybko i prosty sposób skorygować je korzystać z współczynników korekcyjnych. Dane są uwzględniane w końcowych obliczeniach.

Mostki termiczne
Jednym z głównych powodów wysokiej energochłonności starych budynków sa tzw. mostki termiczne. Do dziś audytor musiał wprowadzać korekty wynikające z mostków termicznych ręcznie. W BuildDesk Energy Audit w zależności od rodzaju mostku mamy do wyboru wprowadzenie następujących poprawek:

– własnej – umożliwia uwzględnienie poprawek w sytuacji nie objętej normami, wynika z doświadczenia użytkownika.
– wynikająca z łączników mechanicznych przebijających izolację – pozwala obliczyć typowe poprawki wynikające z montażu izolacji w metodzie lekkiej mokrej, zakotwienia warstwy osłonowej ściany trójwarstwowej lub mocowania izolacji na dachu płaskim.
– wynikające z nieszczelności w warstwie izolacji – w programie umożliwiono obliczanie wpływu nieciągłości – nieszczelności izolacji termicznej na współczynnik przenikania ciepła przegrody. Wybierając poziom nieszczelności, program oblicza poprawkę wynikającą z nieszczelności izolacji. Zadeklarowane zostały zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2004.
– stropodachu odwróconego – obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu odwróconego wymaga wprowadzenia dodatkowych informacji. Zgodnie z procedurą obliczeniową z normy PN-EN 6946:2004 Lp – jest numerem warstwy, która jest uznawana za membranę. Należy najpierw wprowadzić wszystkie warstwy przegrody, a następnie wskazać warstwę, którą uznaję się za membranę. Średnia wielkość opadu podczas sezonu grzewczego [mm/dzień], dana ze stacji hydrologicznej lub podana w przepisach lokalnych. Dodatkowo należy podać współczynnik filtracji podający frakcję p osiągającą membranę dachową oraz współczynnik dla zwiększenia strat ciepła, spowodowanych przez wodę opadową płynącą po membranie [(W x dzień)/(m2 x K x mm)].
– wynikającą z mostków liniowych – pozwala obliczyć mostki liniowe zgodnie z normami PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 i PN-EN 12831. Dla norm PN-91/B-02020, PE-EN ISO 6949 wybrać wystarczy z listy rozwijanej przypadek, odpowiadający analizowanej sytuacji. Dla PN-EN 12831 możemy określić elementy budynku przecinające izolację, rodzaj podłogi (lekka, ciężka), powodujące powstanie mostków oraz liczbę boków obejmujących obliczany element.

To tylko niektóre elementy oprogramowania BuildDesk Energy Audit ułatwiające prace a jednocześnie zapobiegające powstawaniu podstawowych błędów. Dzięki  kompleksowym rozwiązaniom audytor w trakcie tworzenia audytu nie tylko oszczędza czas, ale jednocześnie unika błędów. Wykorzystanie technologii mieszanej online i offline i weryfikacja danych na serwerze BuildDesk pozwala na ciągłą jej aktualność w przypadku zmian prawnych lub normowych, bez konieczności ingerencji ze strony audytora. BuildDesk Energy Audit jest oprogramowaniem dedykowanym specjalistom z zakresu auditingu energetycznego dążącym do oszczędności czasu i energii audytorów jak i nas wszystkich.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.