Budowniczy Polskiego Sportu 2010

20.09.2010

15 września w siedzibie Business Centre Club przyznano nagrody w XI edycji konkursu Budowniczy Polskiego Sportu 2010.

W kolejnej edycji konkursu przyznanych zostało 7 wyróżnień Sportowy Obiekt Roku, 3 wyróżnienia Promotor Infrastruktury Sportowej, 25 wyróżnień Inwestor na Medal, 6 wyróżnień Firma na Medal oraz 5 statuetek Budowniczy Polskiego Sportu. Doroczny konkurs jest okazją do uhonorowania i podsumowania roku inwestycyjnego w infrastrukturze obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce. Organizatorem przedsięwzięcia jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej, a patronat sprawują Polski Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie Architektów Polskich.

W ramach konkursu inwestorzy ubiegają się o wyróżnienie Inwestor na Medal. Inwestorzy wykazują zaangażowanie i odpowiedzialność za prawidłową realizację inwestycji, pozyskiwanie funduszy unijnych lub innych źródeł finansowania. Administratorzy obiektów sportowych i rekreacyjnych uzasadniają wzorowe utrzymanie obiektów, realizację programów sprzyjających rozwojowi sportu i rekreacji przez dzieci i młodzież i społeczność lokalną.

 

 

Firmy projektowe, wykonawcze i producenci materiałów budowlanych, urządzeń i wyposażenia, a także instytucje zarządzające obiektami sportowymi mogą ubiegać się o wyróżnienie Firma na Medal. Kandydaci powinni wykazać się racjonalnym projektowaniem, rzetelnym wykonawstwem oraz wdrażaniem nowoczesnych produktów, rozwiązań materiałowych i technologicznych, służących rozwojowi budownictwa sportowego i rekreacyjnego w Polsce.

Laureaci wcześniejszych wyróżnień utrzymujący wysoką pozycję w sektorze budownictwa sportowego, którzy odnieśli nowe sukcesy inwestycyjne, najlepsze firmy i inwestorzy, mogą ubiegać się o statuetkę Budowniczy Polskiego Sportu.

Tytuł Sportowy Obiekt Roku jest przyznawany obiektom sportowym i rekreacyjnym za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję obiektów sportowych i rekreacyjnych, a także zastosowane w nich rozwiązania materiałowe, technologiczne i funkcjonalne.

Tytuł Promotor Infrastruktury Sportowej dla instytucji, organizacji i osób za wyjątkowe zaangażowanie oraz podejmowanie działań wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce.

 

Źródło: MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in