Budownictwo w obiektywie

06.12.2007

„Budownictwo w obiektywie” – pod takim tytułem został zorganizowany konkurs przez redakcja „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” LOIIB.

Uczestniczyli w nim członkowie lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którzy amatorsko zajmują się fotografią. Jury pod przewodnictwem Krzysztof Kuzko z Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego wybrało laureatów.
Pierwszą nagrodę przyznano Marianowi Dacy za zdjęcie wykonane w siedzibie Lubelskich Zakładów Energetycznych „Lubzel” S.A. (zdjęcie poniżej)

 Drugą nagrodę otrzymał Andrzej Polakowski za zdjęcia wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej MOSIR w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jury nie przyznało trzeciej nagrody. Wyróżniono 3 prace:: zdjęcia przedstawiające budowę mostu przez Wisłę w Puławach za ciekawe ujęcie obiektu i faz jego realizacji wykonane przez Elżbietę Dudzińską; zdjęcie Centrum Biznesu w Lublinie za atrakcyjne zaprezentowanie bryły architektonicznej budynku zgłoszone przez Mariana Dacę oraz zdjęcie „Galerii Zielonej” w Puławach za oryginalne ujęcie infrastruktury technicznej z tzw. „lotu ptaka” zrealizowane przez E. Dudzińską. Urszula Kieller-Zawisza, redaktor naczelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” wyróżniła pracę „Most w Budowie” Romana Jarona.
Sponsorem nagród w tym konkursie fotograficznym była firma Hanza Brokers współpracująca z Lubelska Izbą od lat.
Laureatom konkursu gratulujemy!   

Źródło: Lubelski Inżynier Budownictwa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in