Budowa tunelu w Świnoujściu

19.09.2018

Zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Umowa opiewa na kwotę 793 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%, a wkład własny zapewnia Miasto Świnoujście. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest inwestorem zastępczym dla tej inwestycji. Równocześnie została podpisana również umowa na nadzór nad tą inwestycją z konsorcjum SWECO o wartości 21,6 mln zł. Tunel w Świnoujściu powinien być gotowy w ciągu 4 lat od podpisania umowy.

Zakładany harmonogram realizacji inwestycji:

– 17.09.2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcami,

– 17.07.2019 r. – opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID,

– 17.12.2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID i rozpoczęcie robót budowlanych,

– 17.03.2021 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu,

– 17.09.2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

 

 

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela cieśnina Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie mają wystarczającej przepustowości (co powoduje często wielogodzinny czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Wspomniane powyżej problemy rozwiąże powstanie tunelu drogowego. Zgodnie z wydaną w 2010 r. decyzją środowiskową będzie to tunel drążony w korytarzu północnym.

Inwestycja rozpoczyna się na wyspie Uznam w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Karsiborskiej. Następnie równolegle do tej ulicy planowana trasa zagłębia się stopniowo i przechodzi pod ul. Karsiborską, skręcając obok oczyszczalni ścieków w kierunku północnym w stronę cieśniny Świny. Przekroczenie Świny następuje na osi wyznaczonej pomiędzy terenami użytkowanymi przez Poltramp Yard oraz Bazą Paliw Płynnych – po stronie wyspy Uznam a terenem nabrzeża użytkowanego przez Energopol S.A. na wyspie Wolin w pobliżu Bazy Promów Morskich na wyspie Wolin.

Następnie przechodzi w pobliżu odcinka końcowego stanowiska promowego nr 1, a potem w pasie terenu pomiędzy ul. Fińską a parkingiem dla pojazdów ADR, będącego częścią terminala promowego. Wyjście na poziom terenu następuje ok. 300 m przed skrzyżowaniem ul. Wolińskiej, Fińskiej i Duńskiej. Odcinek końcowy trasy zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic: Fińskiej, Duńskiej i Wolińskiej.

Planowane przejście zagłębionego tunelu poniżej dna cieśniny zaprojektowano na głębokości od ok. -23,5 do ok. -25,0 m p.p.m., licząc od góry konstrukcji, co daje od ok. 8,5 do ok 9,4 m grubości przekrycia. Tunel będzie miał średnicę zewnętrzną 13 m, 5 wyjść ewakuacyjnych, pod jezdnią galerię ewakuacyjną, systemy wentylacji, oświetlenia, zarządzania ruchem, monitoringu, zbierania wód opadowych.

 

 

Pod koniec listopada 2017 r. spośród ofert złożonych w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta konsorcjum Astaldi. Od tej decyzji odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej 2 oferentów. Oba odwołania zostały uznane przez KIO. Na jedno z tych rozstrzygnięć wpłynęła skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, sąd rozstrzygnął sprawę w marcu tego toku – uznał skargę i uchylił zaskarżony wyrok KIO.

W kwietniu 2018 r. ponownie jako najkorzystniejszą ofertę wybrano tę samą co w listopadzie 2017 r. (konsorcjum Astaldi). Również od tej czynności wpłynęło odwołanie, które w maju zostało oddalone przez KIO. Konsorcjum Astaldi otrzymało w czerwcu zaproszenie do podpisania umowy. Wykonawca kilkukrotnie prosił o zmianę terminu podpisania umowy, informując o problemach z uzyskaniem gwarancji należytego wykonania umowy.

Ostatecznie na początku sierpnia wykonawca poinformował, iż nie podpisze umowy, tłumacząc swoją decyzję głównie kwestiami związanymi ze wzrostem cen. Zamawiający – Miasto Świnoujście zajął wadium wniesione przez Astaldi (10 mln zł). Wobec takiej sytuacji jako najkorzystniejsza została wybrana kolejna oferta – konsorcjum PORR. Przystąpiono do uzgadniania szczegółów gwarancji i dokumentów niezbędnych do zawarcia kontraktu.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in