Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – II etap

01.10.2021

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską weszła w fazę, w której obudowane zostaną brzegi rzeki Elbląg, przebudowane kolizje teletechniczne oraz energetyczne, a także wykonany zostanie odcinek dogi powiatowej i most obrotowy nad rzeką.

 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany

 

– Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską weszła w drugi etap, na realizację którego umowę podpisaliśmy 20 kwietnia 2021 r. Czas realizacji przedsięwzięcia to 24 miesiące. Składa się on z trzech zasadniczych elementów – obudowy brzegów rzeki Elbląg, mostu w nowej przeprawie w Nowakowie oraz przebudowie drogi powiatowej właśnie do tego mostu. Most w Nowakowie wykonywany jest w celu likwidacji utrudnienia nawigacyjnego, które jest powyżej tego mostu w kierunku północnym – tzw. most pontonowy. To przedsięwzięcie pozwoli na usunięcie największych utrudnień nawigacyjnych i poszerzenie toru na rzece Elbląg do parametrów opisanych projektem budowlanym – mówi Andrzej Małkiewicz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Zakres prac, wynikający z umowy, obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na długości 10,4 km w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego na odcinku 2 km. Samo pogłębianie rzeki odbędzie się w ramach kolejnego etapu inwestycji, na wykonanie którego ogłoszenie przetargu planowane jest jeszcze w 2021 r.

 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany

 

Budimex, realizujący kontrakt w ramach budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, przystąpił właśnie do robót związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod drogę prowadzącą do mostu, który powstanie w Nowakowie. Nowy most obrotowy będzie miał długość 104,3 m z rozpiętością przęseł 2 x 51,5 m. W toku są również prace polegające na przygotowaniu dróg technologicznych i zagospodarowaniu placu budowy pod kątem logistycznym.

– W tym momencie jesteśmy na etapie wykonywania dróg technologicznych oraz robót wzmocnieniowych pod nasypy drogowe, które są wykonywane w technologii drenów prefabrykowanych i nasypów przeciążeniowych, a także kolumn betonowych, zbrojonych profilami stalowymi. W kolejnym etapie zostanie wykonane posadowienie obiektu mostowego. Po zakończeniu robót wzmocnieniowych przejdziemy do wykonywania nasypów oraz podpór mostu obrotowego – mówi Michał Tersa, zastępca kierownika kontraktu z firmy Budimex SA.

W najbliższych dniach do Portu Gdańsk dotrze pierwszy transport ścianek szczelnych z Luksemburga. Zostaną one przeładowane na pontony transportowe i dostarczone na budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ścianki posłużą do obudowy nowego odcinka toru wodnego na rzece Elbląg. Łączna powierzchnia nowych ścian i brzegów rzeki Elbląg wyniesie ponad 300 km². W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do prowadzenia robót kafarowych.

 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany

 

– Dla całego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a także decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zmieniająca w części zapisy decyzji środowiskowej. Równocześnie z rozpoczęciem prac budowlanych na drugiej części zadania, rozpoczęło się sprawowanie nadzoru środowiskowego, pełnionego z ramienia zamawiającego, również nad tą częścią. Na potrzeby tego kontraktu, także wykonawca zabezpieczył swój własny nadzór przyrodniczy. Na terenie inwestycji sprawowany jest również nadzór herpetologiczny oraz na bieżąco uzyskiwane są niezbędne decyzje derogacyjne – mówi Dorota Słabek, naczelnik Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Wartość kontraktu wynosi ponad 570 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące od momentu podpisania umowy.

 

Czytaj także:

O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?

Most Południowy nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej oddany do użytku

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in