BIM – standard w budownictwie

03.04.2019

Technologia BIM (Building Information Modelling) nadal nie jest w Polsce tak popularna jak w USA i Europie Zachodniej. Jedynie 46% respondentów z branży budowlanej zetknęło się z BIM w pracy zawodowej – można przeczytać w raporcie „BIM – polska perspektywa”.

 

 

Nowy standard

Koncepcja BIM, która rewolucjonizuje cały proces inwestycyjny, od projektu aż po oddanie gotowego budynku, już wkrótce stanie się standardem w branży budowlanej w Polsce. Rozwój specjalistycznych programów oraz postęp w dziedzinie modelowania 3D i symulacji komputerowych pozwolił na opracowanie technologii, która zmienia podejście do projektowania oraz kosztorysowania inwestycji budowlanych. Stworzenie cyfrowego środowiska, które z dużą dokładnością oddaje sytuację na realnym placu budowy, umożliwia przeprowadzenie szeregu wiarygodnych symulacji przy wykorzystaniu precyzyjnego modelu powstającego budynku.

 

Przełomowa budowa obwodnicy

Podczas gdy w wielu krajach stosowanie tej technologii jest standardem już od wielu lat, w Polsce BIM dopiero powoli staje się wymogiem. Przełomowym wydarzeniem z tym związanym może być 2018 r., w którym to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta Zator w ciągu drogi krajowej nr 28. W wymaganiach określono, że inwestycja realizowana miała być z wykorzystaniem technologii BIM. Wydaje się, że organizatorzy publicznych przetargów dojrzeli w końcu do przetestowania BIM na swoich projektach. Trudno się temu dziwić, gdyż ponad 61% praktyków sektora prywatnego budownictwa wskazuje na wyższą jakość tworzonych przy wykorzystaniu tej technologii projektów.

 

 

Polecamy też: BIM w zamówieniach publicznych w Polsce

 

Korzyści z BIM

BIM to stworzenie od podstaw i w bezpiecznym, wirtualnym środowisku obiektu, który generowany jest przy zachowaniu wszystkich zasad funkcjonujących w prawdziwym świecie. Model wyrenderowany w tej technologii ma więc wszystkie parametry rzeczywistego budynku, który ma powstać w przyszłości. Dzięki temu i zastosowaniu zaawansowanych komputerów o dużej mocy obliczeniowej można w czasie rzeczywistym weryfikować wykorzystanie konkretnych materiałów i elementów zamiennych, tak by znaleźć rozwiązanie optymalne zarówno pod względem wykorzystanych technologii, jak i kosztów.

Jak wynika z badania „BIM – polska perspektywa” z 2015 r., ponad 60% respondentów twierdzi, że BIM pozwala na obniżenie kosztów na przestrzeni całego cyklu powstawania budynku. Symulacje prowadzone w środowisku BIM dostarczają niezbędnej wiedzy dotyczącej powstającego obiektu, jego cech charakterystycznych i stosowanych materiałów. To ułatwia dokonywanie niezbędnych wyliczeń, co z kolei przekłada się na zdecydowane zoptymalizowanie całego procesu, od rozrysowania projektu aż po oddanie budynku do użytku.

Stosowanie BIM jest więc atrakcyjne w kontekście optymalizacji kosztów inwestycji. Blisko 71% respondentów z badania „BIM – polska perspektywa” stwierdziło, że to właśnie na etapie przedmiarowania i kosztorysowania ta technologia pozwala najbardziej znacząco redukować koszty inwestycji.

Korzyści z pracy metodą BIM potwierdzają także eksperci PwC United Kingdom. Pod koniec lutego br. Andrew Walker przedstawił w artykule „Why the benefits of BIM make it a no-brainer – not a burden” wyniki swoich badań, które umożliwiły oszacowanie oszczędności przy korzystaniu z instrumentów Building Information Modelling.

– Biorąc pod uwagę wszystkie korzyści, nasze analizy wskazały, że BIM generuje do 3% oszczędności na przestrzeni całego okresu życia projektu (tłum. z ang.) – twierdzi Walker z PwC UK. Ekspert przyznaje również jednak, że są to jego zdaniem wartości niedoszacowane ze względu na brak dostępu do istotnych danych, niezbędnych do dokładnego określenia wartości konkretnych benefitów wynikających z BIM, a faktyczny zysk z korzystania z tej metodologii jest wyraźnie wyższy. Zwraca także uwagę, że choć 3% na pierwszy rzut oka może wydawać się wartością małą, to przy dużych przedsięwzięciach budowlanych może odpowiadać znaczącym, wielomilionowym oszczędnościom.

 

Czy BIM jest potrzebny?

W badaniu „Rozwój Building Information Modelling w Polsce” z 2017 r. tylko 8% respondentów – praktyków branży budowlanej określiło się jako specjalista BIM. Równocześnie aż 24% z nich przyznało, że ich klienci wymagają prowadzenia prac w standardzie BIM. Potrzeby rynku są zatem jednoznaczne. Wszystko wskazuje na to, że rosnąca świadomość klientów sprawi, że już wkrótce coraz więcej z nich będzie oczekiwało od podwykonawców prac w oparciu o tę technologię. Z tego też względu w 2017 r. aż 78% badanych stwierdziło, że zamierza wprowadzić BIM w swoich organizacjach.

 

Źródło: Techbud Kosztorysy

 

Czytaj też: Przedmiar BIM

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in