Autostrada A1 Stryków-Tuszyn ukończona

05.07.2016

Konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. ukończyło budowę dwóch z trzech odcinków autostrady A1 Stryków-Tuszyn. Lipca zostały oddane do użytku.

Łącznie całe zadanie obejmowało budowę 40 km autostrady i zostało podzielone za 3 kontrakty. Odcinki I i III realizowane przez konsorcjum STRABAG-Budimex obejmują po 15 km. Odcinek I tzw. wschodniej obwodnicy Łodzi należał do konsorcjum, w którym liderem był STRABAG Sp. z o.o., odcinkowi trzeciemu przewodził Budimex SA. Umowy podpisano w październiku 2014 r. i obejmowały kontynuację prac poprzedniego wykonawcy, konsorcjum Polimex-Mostostal.
Budowa odcinka I od węzła Łódź-Północ (bez węzła) przebiega na terenie województwa łódzkiego, w powiatach zgierskim, łódzkim wschodnim, na terenach gmin: Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów, Tuszyn.
Budowa tego odcinka autostrady o nawierzchni betonowej obejmowała: powstanie 12 obiektów mostowych – wiaduktów autostradowych, drogowych oraz przejść dla zwierząt:
– 8 wiaduktów drogowych przeprowadzających ruch lokalny nad autostradą A1 (w tym jeden węzłowy WD-254),
– 4 wiadukty autostradowe w ciągu autostrady A1 (w tym trzy zintegrowane z przejściami dla zwierząt dołem – WA-250,WA-252,WA-257) i korytarz ekologiczny pod obiektem WA-252 o szerokości 150 m.
Do tych prac użyto 3 tys. ton stali zbrojeniowej i 23 tys. m³ betonu konstrukcyjnego.
Kontrakt zawierał także wymóg:
– wybudowania miejsc obsługi podróżnych (,,Skoszewy Zachód” i ,,Skoszewy Wschód”),
– przebudowę dróg publicznych w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą (tj. drogi krajowej nr 72 Łódź – Rawa Mazowiecka),
– trzech dróg powiatowych i ośmiu gminnych.


Konsorcjum w ramach powierzonego mu zadania i zgodnie z projektem wykonawczym zbudowało system odwodnienia terenu (rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia oczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady), urządzenia ochrony środowiska i przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniami ochronno-naprowadzającymi, zieleń ochronną, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne, przejścia dla zwierząt i zabezpieczenia akustyczne.
Przy budowie autostrady zastosowano ekrany typu ,,Zielona Ściana”. Łączna powierzchnia ekranów na tym odcinku wyniosła 31,5 tys. m². Wykonawca wraz z dostawcami zaprojektowali i wykonali je wg specjalnie opracowanej technologii budowy paneli o wysokiej odporności na zapalenie się oraz odporne na rozprzestrzenianie się pożaru. Zapewniono także urządzenia poprawiające bezpieczeństwo użytkowników autostrady, tj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady.

Kontynuacja budowy odcinka I A1 wymagała od konsorcjum zamiany metody i zakresu wzmocnienia podłoża gruntowego i zastąpienia przewidzianej w projekcie wymiany gruntu na materac geosyntetyczny, posadowiony na palach żelbetowych. Wynikało to z odmiennych warunków gruntowo-wodnych w stosunku do pierwotnej dokumentacji projektowej, czego efektem były zaobserwowane uszkodzenia przepustów po poprzednim wykonawcy spowodowane nierównomiernym osiadaniem podłoża gruntowego. Jednym z czynników wpływających na warunki gruntowo-wodne była bliskość rzeki Miazga i prawdopodobny przebieg budowanej trasy przecinający jej pradawne koryto. Wykonawca musiał przeprowadzić uzupełniające badania geologiczne oraz opracować projekt wykonawczy i projekt technologiczny wzmocnienia podłoża, co umożliwiło uzyskanie właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich.

 

Podczas realizacji odcinka I Autostrady A1 Stryków – Tuszyn:
– ułożono 348 tys. m² podbudowy z chudego betonu i 321,5 tys. m² nawierzchni z betonu cementowego,
– zużyto około 260 tys. ton kruszyw, 160 tys. ton piasku i 45 tys. ton cementu.
Wytwórnia betonu zorganizowana na węźle ,,Brzeziny” produkowała mieszankę betonową w ilości 200 m³ na godzinę. Transportowano ją samochodami samowyładowczymi, a układano przy pomocy zestawu maszyn (rozściełacze do betonu, walce, koparki, ładowarki i zagęszczarki).
Po wykonaniu docelowej warstwy betonu o grubości 29 cm, na jej powierzchni wykonano teksturowanie. W formie zbrojenia dylatacji poprzecznych zostało wbudowanych prawie 200 tys. dybli, a w dylatacjach podłużnych zastosowano 60 tys. kotew. Jako warstwę poślizgową pomiędzy podbudową a nawierzchnią użyto geowłókniny w ilości 340 tys. m² geowłókniny. W nawierzchni betonowej wykonano ponad 60 km dylatacji poprzecznych oraz tyleż samo dylatacji podłużnych.
Wyzwaniem dla wykonawcy było wybudowanie nawierzchni betonowej na MOPach Skoszewy. Wykonanie siatki dróg manewrowych wraz z zaprojektowanym systemem odwodnienia powierzchniowego było czasochłonne i wymagające technicznie, m.in. ze względu na zmienne szerokości jezdni i połączenia łukowe.

Autostrada A1 stanowi jedną z ważniejszych części układu komunikacyjnego w Polsce. Przebiega przez Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowę – Gliwice – do południowej granicy państwa z Czechami w Gorzyczkach. Wraz z autostradą A2 stanowić będzie podstawowy układ drogowy wpływający na możliwość rozwoju województw, przez które przebiega. Wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach krajowych.

Wartość zlecenia: 16,5 mln zł netto (~ 4,1 mln euro netto)
Termin realizacji: czerwiec 2015 r. – kwiecień 2016 r.
Zamawiający: TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

KONTRAKT W LICZBACH:
Kubatura: 17 tys. m3
Powierzchnia całkowita: 3 tys. m2
Powierzchnia biurowa :1,7 tys. m2
Powierzchnia terenu: 10,5 tys. m2
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.