Audyt energetyczny – rozporządzenie

09.07.2020

W maju 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego.

 

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. poz. 879)

 

Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. poz. 346, ze zm.) i wynika z konieczności dostosowania przepisów tego aktu prawnego do przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. poz. 412), która weszła w życie 12 kwietnia 2020 r. Odpowiednie zmiany wprowadzono między innymi w karcie audytu energetycznego oraz karcie audytu remontowego.

Zobacz też: Termomodernizacja domu – korzyści ekonomiczne

 

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in