Analiza możliwości wykorzystania OZE w projektowanym budynku – praktyczne narzędzie

07.05.2014

Obowiązująca od 3 października 2013 r. nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wprowadziła szereg istotnych zmian, m.in.: zaostrzono obowiązek dotyczący budynków w zakresie wykonywania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Obecnie dotyczy on wszystkich budynków bez względu na wielkość ich powierzchni użytkowej.

Aby pomóc w wywiązaniu się z nowego obowiązku, Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przygotowało program komputerowy pt. „Analiza wykorzystana alternatywnych źródeł energii w budynku”. Program umożliwia porównanie możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło zgodnie z obowiązującym zakresem określonym w rozporządzeniu MTBIGM Dz.U. 2013, poz. 762. Jednocześnie program pomaga m.in.:

– dobrać i zdefiniować urządzenia pomocnicze,

– określić roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,

– dokonać analizy porównawczej dwóch systemów zaopatrzenia w energię do:

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,

– wykonać obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.

Program ma również inne dodatkowe funkcje, w tym m.in.:

– możliwość wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej, zgodnie z obowiązującą metodologią,

– możliwość analizy cieplno-wilgotnościowych właściwości dla poszczególnych przegród w projektowanym budynku pozwalającej określić czy w przegrodzie zachodzi kondensacja pary wodnej oraz rozwój pleśni.

Program pozwala na łatweprzeprowadzenie analizy porównawczej zastosowania alternatywnych źródeł energii dzięki intuicyjnym modułom oraz wskazówkom i podpowiedziom merytorycznym umieszczonym w programie oraz przygotowanieprojektowanej charakterystyki energetycznej budynku, dzięki aktualnej metodologii dopasowanej do najnowszych regulacji prawnych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in