51 mln zł na rozwój kolei we Wrocławiu

25.05.2018

23 maja została zawarta umowa na dofinansowanie projektu „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą”.

Wartość inwestycji to blisko 51 mln zł, a wsparcie UE wyniesie ponad 34,8 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu komunikacji we Wrocławiu. Realizacja projektu zwiększy dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców Wrocławia, a także doprowadzi do integracji wrocławskich kolei z transportem miejskim.

Projekt zakłada budowę nowego przystanku kolejowego Wrocław Szczepin zlokalizowanego na trasie Kalety–Kluczbork–Oleśnica–Wrocław Mikołajów. W miejscu, gdzie obecnie nie ma infrastruktury pasażerskiej i żadnego skomunikowania z miejskim transportem publicznym, powstaną perony z dojściami, schodami, windami oraz wiatami, a także systemem informacji pasażerskiej.

 

 

W ramach prac przebudowany zostanie wiadukt kolejowy nad ulicą Długą we Wrocławiu. Obszar Lokalnego Centrum Sterowania Wrocław Popowice zostanie powiększony o stację Wrocław Popowice oraz nastąpi rozbudowa funkcjonującego systemu przekazywania informacji o przyjazdach i odjazdach pociągów na posterunkach Grabiszyn, Stadion, Wrocław Gądów i Wrocław Nadodrze.

 

Źródło: MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in