Woda deszczowa – gromadzenie i wykorzystywanie w budynkach

26.07.2019

Woda deszczowa coraz częściej jest zbierana, oczyszczana i zagospodarowywana. Do czego może być używana deszczówka zgromadzona w budynku? Jak wygląda instalacja odzysku wody z opadów?

Fot. pixabay / jplenio

 

W nowo powstających obiektach coraz częściej już na etapie projektowania planuje się rozwiązania do odzysku wody deszczowej. Wartość realizowanych projektów tego typu wzrosła o 100% (rok 2018 do roku 2019). Wartość wszystkich zaimplementowanych w Polsce systemów przekroczy w 2019 roku 3 mln złotych.

 

Profesjonalne systemy pozwalają na zebranie wody z dachu, a następnie oczyszczenie jej tak, by mogła być przechowywana bez obaw o jej zagniwanie. Instalacje te są skalowalne w zależności od wielkości dachu, zapotrzebowania, poziomu wód gruntowych i średniej wielkości opadów w danym rejonie.

 

Zobacz: Dachy zielone bagienne i retencyjne jako magazyn wody opadowej

 

W połączeniu z systemami recyklingu wody szarej, możliwe jest zapewnienie w 100% wody do spłukiwania toalet w budynku czy podlewania zieleni. Woda deszczowa może być również wykorzystana w celach gaśniczych, do wymiany ciepła, a w niektórych przypadkach nawet jako woda pitna, po odpowiednim jej uzdatnieniu. Rozwiązania odzysku wody są dodatkowo punktowane w systemach certyfikacji ekologicznej, takich jak LEED czy BREEAM.

 

Woda deszczowa jest naturalna i ekologiczna. Jej odzysk wpływa znacząco na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Wodę deszczową wykorzystuje się do chłodzenia maszyn, ogrzewania podłogowego oraz do celów użytkowych, takich jak spłukiwanie toalet czy nawadnianie terenów zielonych. Deszczówka jest też bardziej miękka od “zwykłej” wody, dzięki temu np. do prania czy mycia pojazdów zużywa się mniej wody.

Zbieranie wody deszczowej – jak to działa?

Firma Green Water Solutions opracowała zbieranie wody deszczowej w systemie GreenLife. Z powierzchni dachu woda transportowana jest do zbiornika, który może być umieszczony pod ziemią, na jej powierzchni, a nawet wewnątrz budynku. Na wejściu do zbiornika znajduje się filtr Biovitor, który zatrzymuje zanieczyszczenia i rozkład materiału organicznego. Dzięki temu w wodzie podczas przechowywania nie zachodzą procesy gnilne. Następnie, oczyszczona woda rozprowadzana jest za pomocą centrali deszczowej znajdującej się w budynku. Gdy brakuje deszczówki, wówczas instalacja jest zasilana wodą bytową lub wodą szarą, którą podłącza się zaworem antyskażeniowym z przerwą powietrzną.

 

Zbiornik hybrydowy Hybrid Manager ze stacją hryforową EasyBox Twin (DHL Radzymin)

 

Odzysk wody deszczowej odgrywa ważną rolę w cyklu życia budynku. Woda jest drugim najdroższym medium wykorzystywanym w obiektach, a więc używanie deszczówki może przynieść znaczące obniżki kosztów eksploatacji budynku. Przeciętnie instalacja odzysku wody zwraca się w ciągu ok. 5 lat, a jej serwis (w przypadku rozwiązań marki GreenLife) odbywa się zaledwie raz na 8 lat. Przykładem zagospodarowania wód opadowych są inwestycje Centrów Dystrybucyjnych DHL Koszajec, Radzymin i Zakrzewo.

 

Centrum Dystrybucyjne DHL Koszajec

 

Zmiany klimatyczne i świadomość istniejących zagrożeń związanych z bardzo niskimi zasobami wody w Polsce powinny skłaniać inwestorów do wyboru ekologicznych rozwiązań odzysku wody.

 

Green Water Solutions

 

Sprawdź: 7 sposobów na oszczędzanie wody w instalacjach wewnętrznych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in