Praca na podestach ruchomych za granicą. Wszystko o licencjach PAL

29.07.2019

Wiele prac budowlanych prowadzonych jest na wysokości, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i maszyn. Często są to podesty ruchome. Do ich obsługi wymagane są uprawnienia UDT, a za granicą licencja PAL. Jak ją uzyskać?

Operator podestu ruchomego powinien mieć uprawnienia

Przed przystąpieniem operatora do pracy na podeście ruchomym osoba nadzorująca (na przykład kierownik budowy) powinna zweryfikować zakres i ważność jego uprawnień do obsługi danej maszyny. Bez ważnej licencji operator nie może być dopuszczony do pracy na podnośniku.

 

W Polsce do obsługi podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych niezbędne jest posiadanie dokumentów wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego:

  • uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych (dotąd zwane kategorią 1P),
  • uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – zwanych potocznie ładowarkami teleskopowymi (dawna kategoria 1WJO)

Obecnie jednak coraz więcej polskich pracowników firm budowlanych jest zatrudnionych przy projektach zagranicznych w całej Europie. Pojawia się więc pytanie: czy za granicą można pracować z użyciem podestu ruchomego z uprawnieniami wydanymi przez UDT?

 

Otóż NIE!

 

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją działającą jedynie w Polsce i licencje, które wydaje są ważne tylko na terenie naszego kraju.

Co to jest licencja PAL

Uprawnieniami do obsługi podestów ruchomych za granicą honorowanymi przez wiele krajów w Europie i na całym świecie są licencje PAL wydawane przez IPAF, czyli International Powered Access Federation. To wywodząca się z Wielkiej Brytanii instytucja, która zapewnia wsparcie techniczne w zakresie bezpiecznego używania podestów roboczych, a także zajmuje się prowadzeniem szkoleń respektowanych na całym świecie.  

Zdobycie licencji wiąże się z uzyskaniem karty PAL, którą operator musi mieć zawsze przy sobie podczas pracy.

Rodzaje uprawnień IPAF

Wyróżnia się kilka typów licencji PAL, w zależności od rodzaju sprzętu, którego dotyczą. Główne to:

  • licencja PAL 1a – statyczne podesty pionowe podnoszone nie posiadające możliwości samodzielnego przemieszczania się (na podporach),
  • licencja PAL 1b – statyczne podesty przegubowe nie posiadające możliwości samodzielnego przemieszczania (na podporach, podnośniki na przyczepkach, montowane na samochodach),
  • licencja PAL 3a – przejezdne podesty pionowe (podnośniki nożycowe),
  • licencja PAL 3b – przejezdne podesty przegubowe i teleskopowe (zwyżki koszowe)

W trakcie jednego szkolenia połączonego z egzaminem można zdobyć uprawnienia w dowolnej liczbie kategorii – od 1 do 4.

Licencja PAL – przebieg szkolenia i egzamin

Cały proces szkolenia i egzaminu zamyka się w jednym dniu. Kurs może być przeprowadzony jedynie przez certyfikowanego trenera IPAF.

 

Szkolenie i egzamin są podzielone na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną. W Polsce szkolenia prowadzi firma Riwal. Odbywają się one w języku polskim i angielskim.

 

Kurs rozpoczyna się od ankiety wstępnej, która pozwala trenerowi zweryfikować aktualną wiedzę uczestnika i określić kierunek szkolenia. Po omówieniu zagadnień objętych szkoleniem następuje egzamin teoretyczny w formie testu.

 

Testy egzaminacyjne IPAF można zdawać w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim, polskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, portugalskim, fińskim, szwedzkim, węgierskim, litewskim, bułgarskim, rosyjskim, serbskim, duńskim, węgierskim, tureckim, chorwackim.

 

Część praktyczna szkolenia to nauka i sprawdzenie umiejętności operowania maszyną. Kursant wykonuje określone zadania przydzielone przez instruktora IPAF. W taki sposób przebiega także egzamin praktyczny.

 

Kursy IPAF odbywają się w kameralnych grupach – od 2 do 6 osób.

 

Czas oczekiwania na licencję PAL

Wynik egzaminu jest dostępny dla kursanta tego samego dnia. Natomiast potwierdzeniem uzyskanych uprawnień jest karta PAL, na której prócz imienia, nazwiska, zdjęcia oraz kategorii, na jakie operator uzyskał licencję jest także numer uprawnień nadany w systemie IPAF. Okres oczekiwania na dokument to około 2 tygodnie. Natomiast numer licencji, który już uprawnia do wykonywania pracy na podestach roboczych, kursant uzyskuje w ciągu 2–3 dni od zdania egzaminu.

 

Gdzie można zdobyć licencję PAL

Uprawnienia IPAF do obsługi podestów ruchomych można zdobyć tylko w Certyfikowanym Centrum Szkoleniowym IPAF. Centra są rozlokowane na całym świecie.

 

Od 2017 roku licencję PAL można zdobyć także w Polsce. Szkolenia i egzaminy prowadzone są przez firmę Riwal w dwóch Centrach Szkoleniowych IPAF:

Centrum Szkoleniowe IPAF w Łodzi
ul. Rokicińska 156A
92-412 Łódź

 

Centrum Szkoleniowe IPAF w Zabrzu
ul. Handlowa 10
41-807 Zabrze

Szkolenia odbywają się w ustalonych terminach dostępnych na stronie: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/szkolenia, ale także w terminach ustalonych indywidualnie z klientem przez 7 dni w tygodniu.

 

Więcej informacji: +48 781 800 870 szkolenia@riwal.com

 

 

Uprawnienia do obsługi podestów nożycowych i podnośników koszowych wydawane przez IPAF są honorowane w wielu krajach na terenie całego świata. Wystarczy jedno szkolenie i jeden egzamin odnawiane co 5 lat. Wyjątkiem są państwa, które mają własny organ regulujący przepisy dotyczące pracy z użyciem podestów ruchomych. Taka sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie instytucją regulującą pracę operatorów urządzeń jest UDT (Urząd Dozoru Technicznego).

 

O RIWAL: Riwal to międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w wynajmie, sprzedaży i serwisie podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych oraz sprzedaży części zamiennych. Prowadzi również szkolenia dla operatorów maszyn pozwalające zdobyć uprawnienia UDT, a od 2017 roku międzynarodowe licencje PAL w jedynych w Polsce Centrach Szkoleniowych IPAF. Riwal oferuje maszyny do pracy na wysokości renomowanych producentów: JLG, Genie, Holland Lift, Magni, Dinolift. Priorytetem firmy jest bezpieczeństwo pracy gwarantowane przez doskonały stan techniczny parku maszyn i ich systemów zabezpieczających. Misją firmy jest dostarczanie klientom najlepszych doświadczeń w branży poprzez zaangażowany zespól. Firmę wyróżniają także wysokie standardy obsługi klientów ukierunkowane na długofalową współpracę, szybkie dostawy i wsparcie serwisowe.

 

Przedsiębiorstwo powstało w 1968 roku w Holandii, a jego nazwa pochodzi od nazwisk założycieli: Richards & Wallington. W Polsce Riwal istnieje od 2008 roku. Obecnie firma działa handlowo w 70 krajach i ma oddziały w 16 krajach na świecie, zatrudnia ponad 2350 osób i oferuje klientom park ponad 19 000 maszyn, dzięki czemu jest w gronie liderów wynajmu maszyn do pracy na wysokości. Więcej na: www.riwal.com/poland/pl-pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in