Powstaje zachodnia obwodnica Zielonek koło Krakowa

24.04.2020

Zachodnia obwodnica Zielonek zostanie wybudowana przez firmę Strabag w formule „projektuj i buduj”.

 

 

Umowę na wykonanie zachodniej obwodnicy Zielonek podpisała 8 kwietnia br. firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Kontrakt będzie realizowany w formule „projektuj i buduj” od kwietnia br. do czerwca 2023 r. W 16 miesięcy mają zakończyć się prace projektowe. Wartość inwestycji wyniesie 111,5 mln zł brutto.

Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek miejski o długości 1,05 km realizowany dla ZIM w Krakowie,
  • odcinek pozamiejski o długości 1,15 km realizowanym dla ZDW w Krakowie.

W ramach podpisanej umowy wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 794, stanowiącej część tzw. Trasy Wolbromskiej, o długości blisko 2,2 km. Będzie się on zaczynał na skrzyżowaniu z ul. Pachońskiego w Krakowie, na połączeniu z inwestycją Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Górkę Narodową (dzielnica Krakowa), a zakończy na przyszłym Węźle Zielonki, na rozpoczynanej wkrótce budowie Północnej Obwodnicy Krakowa (S52). Trasa Wolbromska ma być jednym z głównych dojazdów do centrum Krakowa z miejscowości położonych na północ.

 

Zakres robót na odcinku to między innymi:

  • budowa Trasy Wolbromskiej – drogi klasy G, o długości ok. 2,2 km, przekroju 2×2 (dwa pasy jezdni o szerokości 7 m w każdym kierunku, pasie rozdzielającym o szerokości 3 m i poboczu o szerokości 1,25 m);
  • wykonanie łącznika Trasy Wolbromskiej z ul. Glogera (obecna DW 794) długości prawie 300 m, wraz z budową ronda turbinowego na włączeniu do Trasy Wolbromskiej;
  • przebudowa ul. Glogera (DW 794) na długości blisko 200 m;
  • budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową 95 Kraków Mydlniki–Podłęże;
  • realizacja podziemnego przejścia dla pieszych pod obwodnicą;
  • montaż systemu zarządzania ruchem, oświetlenia i ekranów akustycznych (o długości prawie 3,9 km).

Wybudowane zostaną także: sieć dróg zbiorczych obsługujących przyległy teren, chodniki (4,5 km), ścieżki rowerowe (1,8 km) oraz infrastruktura komunikacji miejskiej (5 zatok autobusowych i pętla).

Mają być przebudowane: sieć sanitarna, wodociągi, gazociągi, energetyka, teletechnika, kanał CO, urządzenia PKP, a także dwie linie energetyczne wysokiego napięcia. Zostanie wykonany system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

 

Czytaj także: Rusza realizacja północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52

S5 Świecie Południe-Bydgoszcz Północ – umowa podpisana

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in