Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

24.04.2020

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Z tej okazji organizacje związkowe poprzez akcje informacyjne, spotkania i tematyczne konferencje starają się zwrócić uwagę opinii publicznej na zagrożenia występujące podczas pracy.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w skali rocznej ponad 2 miliony ludzi traci życie w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. To oznacza śmierć około 5000 pracowników dziennie.
 

Zobacz:

W 2003 roku MOP proklamowała 28 kwietnia Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Sejm RP uchwałą z lipca 2003 roku postanowił, że dzień ten będzie obchodzony także w Polsce. Ten symboliczny akt przyczynia się do promocji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ograniczenia liczby wypadków, profilaktyki w zakresie chorób zawodowych.

Międzynarodowa Organizacja Pracy zaproponowała już w 2019 roku, że kampania informacyjna wokół Dnia Bezpieczeństwa w roku 2020 będzie koncentrowała się wokół problemów związanych z przemocą i molestowaniem w pracy.
 

Pandemia COVID-19, miliony zakażonych i liczba zmarłych sięgająca już setek tysięcy zweryfikowała ten plan. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy pamiętać o patologicznych zjawiskach w stosunkach pracy i nie powinniśmy ich zdecydowanie zwalczać. Przeciwnie, narastający w wyniku pandemii i, jak się wydaje, nieuchronny kryzys gospodarczy ujawnia zarówno odruchy solidaryzmu w stosunkach pracy, jak i najgorsze instynkty i zachowania. Gdy pracownik w stosunkach pracy traktowany jest wyłącznie jak rzecz lub „koszt”, pojawiają się patologie.
 

Zobacz:

Związki zawodowe w Polsce poświęcając 28 kwietnia pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwracają szczególną uwagę na warunki pracy. Tu i teraz – także, a nawet przede wszystkim – w czasie epidemii. Bo przecież epidemia wpływa bezpośrednio na pogorszenie się warunków pracy. A jej skutki ekonomiczne – co już zauważamy – będą miały ogromny, negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników. I to nie tylko to związane z możliwością zakażenia.

 

 

W Polsce, wg wstępnych danych GUS, liczba wypadków przy pracy w 2019 r. zmniejszyła się. Wypadkom uległo 83 205 osób. Zginęły 184 osoby, w tym aż 44 w budownictwie. Zmniejszyła się liczba wypadków ciężkich o ponad 25% – było ich 360. Te dane zostaną zweryfikowane w listopadzie 2020 r. Trzeba pamiętać, że statystyki nie obejmują samozatrudnionych, których jest w Polsce bardzo wielu i wciąż dużej szarej strefy zatrudnienia. Czy COVID-19 i związane z nim załamanie w wielu branżach wpłyną na bezpieczeństwo pracy i tegoroczne statystyki. Zapewne tak. Dowiemy się za rok.

 

Związek Zawodowy „Budowlani”

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in