Postępy projektu Wodociągów Białostockich

06.03.2019

Realizacja przez Wodociągi Białostockie projektu „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”, współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej, przebiega zgodnie z planem.

 

Układanie kanalizacji sanitarnej metodą przecisku pod czynnymi torami kolejowymi

 

W połowie grudnia ubiegłego roku do czterech wcześniej wykonanych kontraktów inwestycyjnych (z ogólnej liczby trzynastu, rozpisanych na lata 2016–2021) dołączyła elektrownia fotowoltaiczna w Stacji Uzdatniania Wody Jurowce. Oprócz niej zakończono kontrakt „Rozbudowa i przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków – I etap” oraz część kontraktów dotyczących budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kilkunastu ulicach, głównie w centrum miasta.

Wprawdzie silne mrozy przerwały budowę sieci wodociągowej w ulicach: Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej, ale zakończyło się tam układanie kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji kończy się sterowanym teleoptycznie przeciskiem hydraulicznym pod czynnymi torami kolejowymi nieopodal stacji Białystok-Bacieczki. To są działania prowadzone technologią bezwykopową, niemal w całości zautomatyzowane i z użyciem promienia laserowego, co zapewnia dużą dokładność montażu. Metodą na równie wysokim poziomie technicznym – przewiertem horyzontalnym – jest układany pod torami odcinek linii wodociągowej. W celu zminimalizowania utrudnień, bez tradycyjnych wykopów wykonana też będzie planowana na wiosnę modernizacji sieci kanalizacyjnej w centrum miasta (ulice: Malmeda, Spółdzielcza, Legionowa i Akademicka).

Planowo, a nawet z niedużym wyprzedzeniem, postępują też prace przy budowie trzeciego pulsatora w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze. Po włączeniu nowego urządzenia do działania, o połowę wzrośnie wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów uzdatniania wody na tym obiekcie. W 90% gotowy jest żelbetowy zbiornik główny pulsatora. Obecnie trwa montaż rurociągów technologicznych, armatury i tych elementów projektu technicznego, które mogą być wykonywane w warunkach zimowych.

 

Plac budowy trzeciego pulsatora w SUW Pietrasze

 

Polecamy też: Pierwsza w Polsce oczyszczalnia ścieków z technologią Nereda

 

Do postępów realizacyjnych unijnego projektu trzeba też zaliczyć podpisanie umów z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami dwóch kolejnych kontraktów: na hermetyzację i dezodoryzację wybranych obiektów oczyszczalni ścieków (w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej) oraz na zakup samochodów do monitoringu i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na wzrost kosztów pierwszego z wymienionych kontraktów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększył dofinansowanie białostockiego projektu o ponad 20 mln zł.

Całkowita wartość projektu (po zwiększeniu): 170 673 563,37 zł netto. Dofinansowanie z UE (po zwiększeniu): 108 699 239,31 zł. Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Źródło: Wodociągi Białostockie sp. z o.o./centrumprasowe.pap.pl

 

Czytaj też: Inwestycje wodno-kanalizacyjne w 8 miastach

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in