Ponowny wybór wykonawcy na A1

05.03.2013

Wykonawca, który złożył oferty w dwóch postępowaniach na dokończenie budowy autostrady A1 (Czerniewice – Brzezie i Brzezie – Kowal) musi wykazać się potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację obu kontraktów w tym samym czasie lub zadeklarować, na którym z kontraktów będzie wykorzystywany przedstawiony przez niego potencjał. Tak brzmi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już wezwała konsorcjum do uzupełnienia dokumentów  unieważniając jednocześnie wcześniejszy wybór dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do 6 marca został określony przez GDDKiA termin na uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę. Wyrok KIO prezentuje bardzo racjonalne podejście, które w opinii GDDKiA powinno wyznaczać kierunek postępowania. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie badania potencjału kadrowo-technicznego, GDDKiA może bazować wyłącznie na oświadczeniach wykonawców. Wyrok KIO dał GDDKiA możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń.

Konieczność  dysponowania przez wykonawcę kontynuacji budowy odcinków autostrady A1 Czerniewice  – Brzezie i Brzezie – Kowal  odpowiednim potencjałem kadrowym i sprzętowym oddzielnie dla każdego postępowania wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie uwzględniając odwołania złożone przez pozostałych oferentów. Izba wskazała, że wykonawca ma jednoznacznie określić, do którego spośród dwóch postępowań przetargowych dedykuje wskazany w ofertach potencjał techniczny i kadrowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy unieważniła wcześniejszy wybór najkorzystniejszych ofert na dokończenie budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala.
Do GDDKiA w Bydgoszczy nie wpłynęło jeszcze pisemne uzasadnienie wyroku, ale, by przyspieszyć procedurę wyłaniania nowego wykonawcy, zgodnie z decyzją KIO unieważniono wcześniejszy wybór ofert najkorzystniejszych i wezwano wybranego wykonawcę (Salini Polska Sp. z o.o.) do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień.  

Powyższy wyrok KIO nie wiąże się z ponownym ogłoszeniem przetargu, a tylko koniecznością ponownej oceny ofert, uzupełnieniem dokumentacji przez poszczególnych wykonawców i wydłużeniem terminu wyłonienia wykonawców o kilka dni.

Podpisanie umów nastąpi niezwłoczne po ponownym wyborze najkorzystniejszych ofert i kontroli postępowań przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Natychmiast potem wykonawcy będą mogli rozpocząć roboty. Na dokończenie budowy autostrady A1 wykonawcy będą mieli 11 miesięcy na odcinku Czerniewice – Brzezie oraz 12 miesięcy na odcinku Brzezie – Kowal, jednak kierowcom te odcinki autostrady powinny zostać udostępnione odpowiednio po 8 i 9 miesiącach od podpisania umowy.

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.