Osiedle Mickiewicza Skanska z nagrodą PIP

20.01.2016

Firma Skanska została wyróżniona nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w konkursie „Buduj bezpiecznie 2015” za realizację Osiedla Mickiewicza przy ul. Rudzkiej w Warszawie.

Pod koniec 2015 r. firma Skanska S.A. – generalny wykonawca Osiedla Mickiewicza – jako jedyna spółka mieszkaniowa została laureatem III nagrody w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj bezpiecznie”. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk na placach budowy w kraju i tych wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas realizacji inwestycji.

Obecnie realizowany jest I etap inwestycji Osiedle Mickiewicza, w ramach którego powstanie kameralny budynek ze 105 mieszkaniami o powierzchni od 28 do ponad 100 m². Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to ostatni kwartał 2016 r. Trwają roboty murowe, a jeszcze w drugiej połowie stycznia rozpocznie się montaż okien oraz roboty instalacyjne – sanitarne i elektryczne. Stan zaawansowania prac jest bliski 40%. Średnio, w ciągu dwóch tygodni powstaje jedno piętro, a dziennie jest wmurowywanych ok. 5-6 m³ zaprawy. Osiedle Mickiewicza będzie pierwszym w Polsce i jednym z 450 w Europie, które zostanie wyróżnione certyfikatem BREEAM.

 

 

Nad całym procesem inwestycyjnym czuwa niezależny konsultant ds. BREEAM, który na bieżąco weryfikuje i rekomenduje rozwiązania, a także odpowiada za kontrolę jakości wykonania w okresie 3, 6 i 12 miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania. Prace budowlane i instalacyjne na Osiedlu Mickiewicza są prowadzone z udziałem niezależnych specjalistów. Są oni odpowiedzialni m.in. za sprawdzanie poprawności działania wszystkich systemów budynku, takich jak grzanie, oświetlenie, wentylacja, woda czy automatyka. Dodatkowo, certyfikacja BREEAM wymaga, aby materiały na budowie były składowane w ściśle określony sposób tak, aby nie narażać je na zamienne warunki pogodowe i uchronić środowisko naturalne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Na budowie prowadzony jest też specjalny Plan Zarządzania Odpadami, zakładający recykling odpadów budowlanych na poziomie minimum 75%.

 

Oprócz kryteriów wynikających z certyfikacji, na placu budowy osiedla, ale i innych inwestycji Skanska obowiązują wewnętrzne standardy BHP, składające się z kilkudziesięciu norm dotyczących m.in. ubioru, składowania materiałów, używania maszyn itd., a także procedury wynikające z Porozumienia dla Bezpieczeństwa, którego Skanska była inicjatorem. Normy bezpieczeństwa dotyczą osób przebywających na placach budowy. Wszyscy przechodzą odpowiednie szkolenia, a zasady BHP są restrykcyjnie przestrzegane. Dodatkowo, miejsce budowy jest odpowiednio oznakowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in