Oddano do użytkowania Trasę Niepodległości w Białymstoku

30.08.2019

Trasa Niepodległości, czyli zachodnia obwodnica Białegostoku to największa inwestycja drogowa w historii miasta. Wartość inwestycji to ponad 360 mln zł brutto.

 

Kierowcy mogą już jechać przez przebudowane aleje Niepodległości i Paderewskiego, które są teraz dwujezdniowymi ulicami przebiegającymi w wykopie, z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, dwupasmowymi ścieżkami rowerowymi i nowymi chodnikami.

 

Historia realizacji Trasy Niepodległości w Białymstoku

Wykonawca II i III etapu (Budimex SA) rozpoczął prace pod koniec 2016 r. Realizował zadania na głównych arteriach oraz przy przebudowie infrastruktury technicznej. Wybudował 7,3 km trasy głównej. Firma działała także na drogach krzyżujących się z dwiema alejami. W sumie było ich aż 8, a każda, z wyłączeniem ul. Magnoliowej, została skomunikowana z główną ulicą drogą serwisową ze skrzyżowaniem okrężnym.

 

Zobacz też: Zielone przystanki komunikacji miejskiej w Białymstoku

Wiadukty, tunele, ronda Trasy Niepodległości w Białymstoku

Prace prowadzone były w dwóch etapach. Etap II, obejmujący Aleję Niepodległości oraz przyległe do niej drogi to realizacja pięciu wiaduktów drogowych, które są elementami rond, a także czterech kładek pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy Rondzie Armii Krajowej i Rondzie Wrocławska. Kierowcy mogą przejechać tędy także dwoma tunelami drogowymi – przy Rondzie Popiełuszki i Rondzie Hetmańska.

 

 

Z kolei III etap inwestycji obejmował przebudowę Alei Paderewskiego. Do obiektów inżynierskich zlokalizowanych przy tym odcinku należą m.in. tunel pod torami PKP, wiadukty drogowe (w tym jeden nad bocznicą kolejową). Podobnie jak w przypadku Alei Niepodległości, przy drogach są ścieżki rowerowe i chodniki.

Trasa Niepodległości w liczbach

O skali inwestycji świadczą liczby dotyczące ilościowego zakresu prac. W obu etapach budowy Trasy Niepodległości wykonawca wykopał 975 tys. m3 ziemi oraz zużył 197 tys. m3 gruntu do stworzenia niezbędnych nasypów. Przy robotach, do samej podbudowy użyto 285 tys. m2 kruszywa łamanego i 193 tys. m2 betonu asfaltowego. Wrażenie robią także prace zbrojeniowe, do których wykorzystano 5 mln 202 tys. kg materiału.

Przy Trasie Niepodległości stworzono lub przebudowano 11,2 km sieci wodociągowej, ponad 36 km kanalizacji deszczowej, prawie 44 km sieci kablowej oświetlenia oraz 19,1 km sieci energetycznej.

 

Budimex SA

 

Zobacz: Rail Baltica – budowa mostu na Bugu

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in