Obwodnica Częstochowy oddana do użytku

24.12.2019

20-kilometrowy odcinek obwodnicy Częstochowy A1 od węzła Blachownia do węzła Rząsawa został udostępniony wczoraj kierowcom.

 

 

Plac budowy na tym odcinku obwodnicy Częstochowy konsorcjum firm Budimex, Strabag i Budpol przejęło po poprzednim wykonawcy w lipcu tego roku na poziomie zaawansowania budowy 50%. W ciągu 5 miesięcy zrealizowało zakres prac umożliwiający zapewnienie przejezdności.

Na trasie obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. Z trzech planowanych węzłów oddano do użytku węzeł Rząsawa (wykonany przez Budimex) na północy oddawanego odcinka drogi. Węzły Jasna Góra (Lgota) i Blachownia są na etapie wykańczania.

Cały odcinek F autostrady A1 ma długość 20 km, z czego Budimex zrealizował 12,5 km. W ramach tego odcinka firma wykonała 132 000 m² podbudowy z betonu cementowego, a także 180 000 m² nawierzchni z betonu cementowego i 85 tys. t mieszanek mineralno-bitumicznych. Dokończono przerwaną budowę 13 obiektów mostowych, 10 przejść dla zwierząt i 5 dróg poprzecznych, wykonano konstrukcję ekranów akustycznych, kanalizację deszczową, przebudowę magistrali wodociągowej W400 oraz budowę linii elektroenergetycznych oraz oświetlenia.

 

 

Na odcinku obwodnicy Częstochowy realizowanym przez Budimex pracowało blisko pół tysiąca pracowników oraz prawie 300 jednostek sprzętowych i transportowych. Prace trwały 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Umowa z inwestorem na budowę została podpisana24.07.2019 r., układanie nawierzchni zaczęto już 7 dni później. Umowny czas trwania kontraktu wynosił 3,5 miesiąca z datą zakończenia 15 listopada. Konsorcjum podpisało z GDDKiA Aneks do Umowy wydłużający termin realizacji do 23 grudnia 2019 r. Wartość robót przypadająca na Budimex to 154 mln zł netto.

 

Przeczytaj także: O kosztach budowy dróg w Polsce

Obwodnica Częstochowy do końca 2019 roku. Jest wykonawca

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in