Minister odpowiedział PIIB odnośnie ustawy Prawo budowlane

27.03.2020

Wprawdzie ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 marca 2020 r., ale dopiero 6 marca 2020 r. dotarła do PIIB formalna odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju w sprawie uwag, jakie do projektu ustawy zmieniającej zgłaszał nasz samorząd zawodowy w piśmie z 26 listopada 2019 r.

 

© Studio Harmony – stock.adobe.com

 

Warto zapoznać się z odpowiedzią na nasze wystąpienie, które zamieściliśmy na www.piib.org.pl w dniu 28 listopada 2019 r. i odnieść treść otrzymanej odpowiedzi do tabelarycznego zestawienia naszych propozycji z listopada ubiegłego roku. Dokumentuje to aktywność naszego samorządu w procesie legislacyjnym.

Aktywnie oczekujemy na rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, gdyż w nim powinny zostać doprecyzowane zmienione zapisy ustawowe i tym samym wyjaśnione konkretnie intencje uchwalonych zmian.

Jak wiadomo, istota rzeczy tkwi w szczegółach…

 

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju

 

Propozycja PIIB zmian zasadniczych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 października 2019 r.)

 

Propozycja PIIB zmian szczegółowych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 października 2019 r.)

 

Propozycja PIIB zmian do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 października 2019 r.)

 

Źródło: www.piib.org.pl

 

Czytaj też: Poradnik Prawo Budowlane po zmianach w 2020 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in