Inwestycje drogowe są realizowane

27.03.2020

Inwestycje drogowe są w toku, mimo ograniczeń związanych z koronawirusem. GDDKiA wspólnie z branżą monitoruje sytuację na budowach i apeluje do wykonawców o realizację prac z zachowaniem bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

 

 

Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji drogowych, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów to działania niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

Dyrektorzy oddziałów GDDKiA otrzymali stosowne wytyczne i przekazali je wykonawcom oraz inżynierom kontraktów w celu usprawnienia realizacji kontraktów i umów. Generalna dyrekcja wspólnie z organizacjami branżowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny szuka rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie podczas stanu epidemii. W zależności też od rozwoju wydarzeń będzie na bieżąco podejmować odpowiednie decyzje.

Naszym obowiązkiem jest, aby firmy mogły pozyskiwać kolejne zlecenia, budując tym samym swoją stabilności ekonomiczną, kadrową i strategiczną. Zapraszamy firmy budowlane do składania ofert w trwających i przyszłych przetargach. Gospodarka, inwestycje publiczne, w tym te największe infrastrukturalne, są niezwykle ważne w tym trudnym okresie. – czytamy w komunikacje na stronie internetowej GDDKiA.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, służb sanitarno-epidemiologicznych, a także Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury odnośnie do nieorganizowania zgromadzeń, GDDKiA zaniechała rad technicznych i rad budowy w tradycyjnej formie. Dopuszczona została praca zdalna. Kontakt z inżynierami, dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców inwestycji drogowych odbywa się zdalnie, m.in. poprzez wideokonferencje.

Zalecając kontakt zdalny i korespondencję elektroniczną, generalna dyrekcja dopuszcza odstępstwa od zapisów kontraktowych w tym zakresie. Dotyczy to również zlecania czy odbioru badań laboratoryjnych, przekazywania placu budowy czy też w przypadku planowanych inwestycji – obrad komisji i zespołów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI, ZOPI).

W razie konieczności tradycyjne spotkania informacyjne na temat przygotowywanych inwestycji drogowych zostaną zamienione na elektroniczne. Dokumentacja inwestycji i formularze zostaną udostępnione przez stronę internetową projektu oraz portale społecznościowe.

 

 

Obecnie korespondencja, także kontraktowa, jest realizowana w sposób elektroniczny. Wyjątkiem jest korespondencja, dla której przepisy prawa lub zapisy umowne przewidują określoną formę pisemną (np. akt notarialny).

Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, GDDKiA zatwierdza dokumenty, zajmuje stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych kontrahentom płatności. Kieruje się zasadą elastyczności w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych, dostosowując się do obecnej sytuacji oraz uwarunkowań.

Obecnie wykonawcy realizują prace budowlane zgodne z zawartymi umowami oraz zaleceniami sanitarnymi związanymi z ogłoszonym stanem epidemii. Umowy mają zapisy, które mogą być wykorzystane w sytuacjach nadzwyczajnych. Ewentualne roszczenia będą rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z zapisami kontraktów.

Aktualnie realizowanych (podpisana umowa z wykonawcą) jest 88 zadań o łącznej długości ponad 1080 km, z czego w budowie znajduje się 70 zadań o długości prawie 800 km.

 

Źródło: GDDKiA

 

Przeczytaj też: Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa

Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.