Krystyna Korniak-Figa, prezes PZITS, o początkach zrzeszenia oraz prof. Zygmuncie Rudolfie

06.11.2014

Działalność władz państwowych w dziedzinie techniki sanitarnej, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i organizacji komórek administracji państwowej zajmujących się problemami techniki sanitarnej, nie zaspokajała rosnących potrzeb, toteż poważną rolę w tym zakresie zaczynały odgrywać organizacje społeczne. Na tym tle zwołany do Warszawy 23–25 kwietnia 1919 r. I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich utworzył samodzielną organizację techniczną pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich, dającą formalny początek obecnemu PZITS.

W tym roku obchodzimy 95-lecie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Proszę opowiedzieć, jakie były początki zrzeszenia i w jakim celu ono powstało.

Aby odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu zrzeszenie powstało, trzeba sięgnąć pamięcią do początku XX wieku, okresu niezwykle burzliwego światowego rozwoju techniki – przemysłu, energetyki, komunikacji i budownictwa, co spowodowało wzrost ludności miejskiej, a co wymagało odpowiedniego wyposażenia miast, także pod względem nowoczesnej techniki sanitarnej.

W 1912 r. podczas Wszechświatowego Zjazdu Techników Polskich w Krakowie powołano do życia Polski Związek Techników Gazowników, co dało początek tworzeniu się naszego zrzeszenia. Bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ogólny stan gazownictwa, kanalizacji i zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń techniczno-sanitarnych miast i osiedli był niezmiernie niski, a perspektywy szybkiej poprawy niewielkie. W ówczesnej sytuacji usunięcie braków i zaniedbań w tych dziedzinach wymagało dużego wysiłku nielicznej kadry specjalistów. Budowa nowych zakładów gazowniczych i wodociągowych zależała od kapitałów zagranicznych. Zadania polskich inżynierów i techników sprowadzały się wówczas do zagadnień eksploatacyjnych. Działalność władz państwowych w dziedzinie techniki sanitarnej, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i organizacji komórek administracji państwowej zajmujących się problemami techniki sanitarnej, nie zaspokajała rosnących potrzeb, toteż poważną rolę w tym zakresie zaczynały odgrywać organizacje społeczne. Na tym tle zwołany do Warszawy 23–25 kwietnia 1919 r. I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich utworzył samodzielną organizację techniczną pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich, dającą formalny początek obecnemu PZITS.

 

 

Jakie są aktualne cele zrzeszenia?

PZITS prowadzi swoją działalność w oparciu o statut, w którym zapisane są aktualne cele i sposoby ich realizacji. Oto niektóre z nich: podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków zrzeszenia i innych osób w specjalnościach zrzeszenia, troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków PZITS, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, opracowywanie i wydawanie normatywów, opinii i wytycznych technicznych, przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne, współpraca z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie rozwoju techniki, prowadzenie różnych form pomocy i samopomocy koleżeńskiej oraz wiele innych celów, które powinny skutecznie przyczynić się do rozwoju zrzeszenia.

W 2012 r. wybrano na kolejną kadencję władze PZITS, które stanęły przed bardzo trudnym zadaniem, aby zrealizować wszystkie cele zapisane w statucie. Czas pokaże, czy przy bardzo skromnych środkach finansowych, ale zaangażowaniu wszystkich członków, uda się to zrealizować.

 

Od 1999 roku PZITS przyznaje medal imienia prof. Zygmunta Rudolfa. Proszę powiedzieć, kim był prof. Zygmunt Rudolf i za jakie zasługi można otrzymać medal?

Dziękuję za możliwość przypomnienia postaci nestora inżynierów sanitarnych w Polsce, prekursora współczesnej inżynierii środowiska, prof. zw. Zygmunta Rudolfa, od 1945 r. Członka Honorowego PZITS. Działalność prof. Zygmunta Rudolfa koncentrowała się na technice sanitarnej i ochronie środowiska. Profesor brał udział w wielu międzynarodowych kongresach naukowych, krajowych konferencjach i sympozjach. Był członkiem wielu stowarzyszeń w kraju oraz organizacji zagranicznych, promotorem 12 rozpraw doktorskich, ponad 200 prac dyplomowych. Opublikował około 360 prac naukowych. Zdobył wielkie uznanie i autorytet w Polsce oraz za granicą. Za wybitne zasługi na polu naukowym i społecznym otrzymał wysokie odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe.

Zarząd Główny PZITS w 1999 r. uchwalił ustanowienie honorowego, najwyższego odznaczenia PZITS – medalu imienia prof. Zygmunta Rudolfa. Może go otrzymać członek PZITS, który ma co najmniej 20-letni staż członkowski, posiada Złotą Honorową Odznakę PZITS, wyróżnia się wybitnymi zasługami w pracy społecznej w PZITS oraz posiada znaczące osiągnięcia zawodowe.

Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa przyznano dotychczas 40 członkom zrzeszenia oraz czasopismu „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”.

 

 

Za co przyznawana jest nagroda SEEN-PZITS AQUARINA im. doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego?

W 1999 r. decyzją Prezydium Zarządu Głównego PZITS oraz Zarządu SEEN Technologie ustanowiono nagrodę SEEN-PZITS AQUARINA. Z kolei w 2003 r. Prezydium Zarządu Głównego PZITS podjęło decyzję, aby patronem nagrody został doc. dr Krzysztof Lipiński – wybitny naukowiec, technolog wody, wynalazca, nauczyciel akademicki. Nagroda jest przyznawana wyróżniającym się przedstawicielom polskiego i zagranicznego środowiska naukowego oraz inżynierskiego.

AQUARINA przyznawana jest każdego roku jako:

– nagroda innowacyjna – za prowadzenie, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oraz pogłębianie doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w dwóch kategoriach: naukowo-badawczej i techniczno-wdrożeniowej;

– nagroda specjalna – za wybitny wkład w rozwój nauki, a także za wyjątkową aktywność zawodową i działalność społeczną na rzecz środowiska.

Dotychczas zostało wręczonych po 10 z każdej kategorii nagród innowacyjnych i 18 nagród specjalnych.

 

Firmy legitymujące się referencjami wiarygodności technicznej są częściej wybierane przez klientów. Czym powinna się wykazać firma, aby takie referencje otrzymać?

Ja osobiście jako inwestor wybrałabym firmę posiadającą aktualne referencje wiarygodności technicznej wydane przez PZITS i nie pomylę się w twierdzeniu, że klienci postąpiliby podobnie jak ja.

Aby otrzymać referencje wiarygodności technicznej wydawane przez PZITS od 1994 r., firma powinna wykazać: prowadzoną działalnością gospodarczą w jednej (lub kilku) dziedzinach i specjalnościach PZITS, zasięg terytorialny działania, że działalność gospodarcza wykonywana jest zgodnie z właściwymi przepisami w okresie minimum 2 lat, że jakość wykonywanych robót jest dobrze oceniona w opiniach uzyskanych od co najmniej 3 inwestorów, stan liczebny i kwalifikacje kadry technicznej, odpowiednie wyposażenie w urządzenia i sprzęt własny, dorobek w projektowaniu, wykonawstwie, produkcji czy eksploatacji oraz charakterystykę funkcjonującego w firmie systemu zapewnienia jakości – zgodność z normami ISO 9000.

 

Rozmawiała: Klaudia Latosik  

 

Z ostatniej chwili: Krystyna Korniak-Figa w czasie obrad 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, które miało miejsce w Warszawie 17 października br., odebrała z rąk premiera Janusza Piechocińskiego dyplom „Z okazji 25-lecia polskiej transformacji” za znaczące dokonania i zaangażowanie w rozwój rodzimej gospodarki.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Warning: Use of undefined constant WEBSITE_URL - assumed 'WEBSITE_URL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/inzynierbudownictwa/footer.php on line 462
WEBSITE_URL/polityka-prywatnosci" target="_blank">Polityce Prywatności
.