Finansowanie budowy nowego bloku w Jaworznie

16.06.2017

TAURON Polska Energia podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju porozumienie określające wstępne warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Formalnie stronami porozumienia są TAURON Polska Energia S.A. oraz Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Na podstawie porozumienia fundusze wyraziły wstępne zainteresowanie zainwestowaniem w projekt łącznie kwoty 880 mln zł, w drodze obejmowania przez fundusze nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o., będącej obecnie jednoosobową spółką TAURON Polska Energia, która realizuje projekt.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z TAURON Wytwarzanie i rozpoczęła działalność 3 kwietnia. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego realizacji jednej konkretnej inwestycji umożliwi zmianę dotychczasowego modelu finansowania budowy bloku 910 MW, co w konsekwencji pozwoli na ograniczenie wpływu wydatków związanych z tą inwestycją na bilans Grupy TAURON.

Nowa Strategia Grupy TAURON na lata 2016–2025 zakłada, że realizacja budowy bloku 910 MW w Jaworznie będzie prowadzona w nowej formule finansowania, polegającej na obejmowaniu udziałów spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON przez partnerów zewnętrznych, przy założeniu utrzymywania przez TAURON Polska Energia pakietu kontrolnego spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

Porozumienie reguluje kluczowe warunki potencjalnej współpracy oraz wyraża wolę stron prowadzenia w dobrej wierze dalszych negocjacji. Przystąpienie funduszy do projektu będzie uzależnione od wyników szczegółowej analizy projektu przez fundusze, uzgodnienia przez strony i spełnienia warunków dotyczących dokumentacji transakcji oraz uzyskania przez fundusze wymaganych zgód inwestycyjnych na uczestnictwo w projekcie.

Porozumienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Fot. TAURON Polska Energia S.A.

 

Obecne zaawansowanie budowy nowego bloku w Jaworznie przekroczyło 33%. Blok o sprawności 45,9% netto budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączonej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Planowane roczne zużycie węgla wyniesie do 2,8 mln ton. Paliwo w większości będzie pochodzić z kopalń Grupy TAURON. Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

Po zakończeniu inwestycji, ze względu na ponad 10% wzrost sprawności w stosunku do bloków oddanych do eksploatacji w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, do atmosfery trafi o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in