Dzień Inżyniera na Budmie

19.02.2020

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Grupą MTP zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa pod patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2020 Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie z Grupą MTP zorganizowała Dzień Inżyniera Budownictwa pod patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


Fot. Mirosław Praszkowski

 

Dzień Inżyniera Budownictwa 5 lutego 2020 r. otworzył mgr inż. Jerzy Stroński –  przewodniczący Wielkopolskiej OIIB, witając uczestników, a szczególnie gości: Macieja Bieńka – wicewojewodę wielkopolskiego, Wojciecha Jankowiaka – wicemarszałka województwa wielkopolskiego, Aidę Januszkiewicz-Piotrowską – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pawła Łukaszewskiego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, Macieja Karpińskiego – zastępcę dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Andrzeja Nowickiego – zastępcę dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Poznaniu, Przemysława Trawę – prezesa Zarządu Grupy MTP i prof. Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Krajowej Rady PIIB.

 

Fot. Mirosław Praszkowski

 

Do pawilonu nr 3 (Sala Zielona), gdzie odbywał się Dzień Inżyniera Budownictwa, licznie przybyli inżynierowie budownictwa z całego kraju, studenci z uczelni technicznych oraz inni zainteresowani zaproponowanymi przez organizatorów referatami i prezentacjami.

 

Podczas otwarcia prof. Z. Kledyński zauważył, że w salach wystawienniczych rozgościły się stoiska reprezentujące osiągnięcia inżynierskiej myśli technicznej, wiedzę i kompetencje. Choć rozproszone są one w różnych obiektach, to ich wymiar świadczyć może o wielkości oraz znaczeniu, jakie budownictwo ma dla gospodarki. Prezes PIIB podkreślił także, że warto zastanowić się nad tym, co nas czeka w przyszłości. – Inżynierowie budownictwa będą na pierwszej linii zmian, jakie przyniesie przyszłość, a dotyczyć one będą urbanizacji, demografii, czy zmian klimatycznych – zauważył. – Zaproponowane przez organizatorów wykłady na pewno przyczynią się do wzbogacenia zawodowej wiedzy, a towarzyszące im dyskusje – do cennej wymiany doświadczeń.

 

Fot. Mirosław Praszkowski
 

Prezes Zarządu Grupy MTP życzył uczestnikom inżynierskiego wydarzenia przewidywalnych czasów, w których będzie można realizować wiele zawodowych planów, efektywnie spędzonego czasu na targach i dużo dobrych wiadomości dla całej branży budowlanej.

 

Część merytoryczna Dnia Inżyniera Budownictwa rozpoczęła się od referatu wygłoszonego przez prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka – dyrektora Instytutu Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Był on poświęcony tendencjom w budownictwie wielkopłytowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dotyczącego przyszłościowego budynku prefabrykowanego. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr. hab. inż. Wita Derkowskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, który mówił o kierunkach prefabrykacji na świecie.

 

Fot. ak
 

Po przerwie dr inż. Przemysław Borek – wiceprezes zarządu Pekabex S.A. zreferował zagadnienie prefabrykacji wielkoprzemysłowej. Ostatnim zaprezentowanym wykładem było wystąpienie dr. inż. Roberta Geryło – dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Omówił on wyniki badań przeprowadzonych przez ITB, poświęconych stanowi wielkiej płyty w Polsce.

 

Tegoroczne wykłady zaproponowane w czasie obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inżynierów budownictwa, jak i samych zwiedzających targi, o czym świadczyć mogła dobra frekwencja.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in