Droga Czerwona w Gdyni – inwestycja za ponad 1,3 mld złotych

22.07.2019

Dzięki nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich pojawiła się szansa na wybudowanie Drogi Czerwonej w Gdyni. Trasa poprawi logistykę towarową Portu Gdynia i komunikację drogową w mieście.

 

19 lipca 2019 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają przyczynić się do usprawnienia procesu zarządzania i zwiększyć bezpieczeństwo w polskich portach.

 

Przepisy nowelizacji umożliwiają również sprawniejszą realizację infrastruktury dostępowej do portów. Dzięki temu minister infrastruktury wraz z ministrem gospodarki morskiej po zasięgnięciu opinii samorządów, będzie mógł zaliczyć drogi dostępowe do portów jako drogi krajowe, w kontekście rozwoju międzynarodowej sieci transportowej TEN-T. A więc będą one mogły być objęte nadzorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki tym przepisom wzrastają szanse na budowę Drogi Czerwonej w Gdyni.

 

Droga Czerwona w Gdyni

Idea budowy trasy, która ma połączyć interesy miasta i portu, od wielu lat jest obecna w dyskusji o przyszłości Gdyni. Dotąd na przeszkodzie w realizacji projektu, który miał zapewnić spójność infrastruktury transportowej, stały ograniczenia finansowe samorządu. Oszacowany wstępnie na kwotę 1,3 mld zł koszt budowy Drogi Czerwonej był wydatkiem nie do udźwignięcia dla budżetu niespełna 250-tysięcznego miasta. Dzięki nowelizacji przepisów inwestycja będzie mogła być finansowana z centralnych środków.

 

Sprawdź też: Poprawa transportu do Portu Gdynia
 

Przedstawiciele gdyńskiego samorządu podkreślają, że regulacja jest niezwykle ważna dla miasta, które swój rozwój gospodarczy od początku wiąże z portem. Dziś gdyński port jest jednym z trzech strategicznych portów morskich i jednocześnie jedynym, który nie ma połączenia z systemem dróg krajowych. O Drodze Czerwonej mówi się od lat. Projekt i założenia trasy łączą interesy miasta i portu, jako miejsca do życia i nieodłącznego gospodarczego elementu związanego z historią i rozwojem Gdyni. Droga ekspresowa ma połączyć gdyński port z obwodnicą Trójmiasta, a w przyszłości wiązać się z Via Maris. Projekt wpisuje się tym samym w priorytety Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T, w tym: usunięcie brakujących ogniw i wąskich gardeł, również na odcinkach transgranicznych oraz promowanie efektywnego wykorzystywania infrastruktury transportowej. Dla samego miasta oznacza to odciążenie nadmiernie eksploatowanej i wielokrotnie remontowanej Trasy Kwiatkowskiego, a tym samym wyeliminowanie ciężkiego tranzytu z centrum miasta. Przychodząca w sukurs nowelizacja ustawy znacznie przybliża Gdynię do rozwiązania problemu płynnego skomunikowania portu z Obwodnicą Trójmiasta, a tym samym z krajową siecią drogową.
 

Urząd Miasta Gdyni

 

Sprawdź też: 8 kluczowych korytarzy logistycznych w Europie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in