Drążenie Szybu Grzegorz rozpoczęte

11.07.2019

Szyb Grzegorz, strategiczna inwestycja TAURON Wydobycie, to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim górnictwie. Rozpoczęto drążenie 870 m szybu głębinowego.

 

 

Mrożenie górotworu

Drążenie Szybu Grzegorz ma usprawnić wydobycie węgla dla nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Głębienie wykonywane jest przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po osiągnięciu wymaganej grubości płaszcza mrożeniowego i niezbędnych odbiorach obiektów, maszyn i urządzeń, rozpoczęto głębienie szybu metodą górniczą w strefie zamrożonej. Wcześniej wykonano ściankę szczelinową do głębokości 20 m oraz zabudowano obudowę panelową. Proces podtrzymania mrożenia górotworu potrwa do osiągnięcia głębokości 475 m głębionego szybu.

Najbliższe prace w szybie związane będą z wykonaniem wlotu lunety podsadzkowej do głębokości 23 m oraz drążeniem szybu do głębokości posadowienia stopy szybowej, czyli 43 m.

 

Większa efektywność

Realizacja Szybu Grzegorz, który pełną funkcjonalność osiągnie już w 2023 r., pozwoli w Zakładzie Górniczym Sobieski na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie wydajność pracy załogi poprzez wydłużenie efektywnego czasu jej pracy. Zwiększy też bezpieczeństwo pracowników poprzez poprawę warunków klimatycznych w kopalni.

Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 870 m początkowo będzie szybem wdechowym, czyli doprowadzającym świeże powietrze do wyrobisk. W dalszej perspektywie będzie dodatkowo pełnił funkcję materiałowo-zjazdową, co pozwoli uprościć i usprawnić procesy transportu maszyn, materiałów, urządzeń oraz załogi do rejonów prowadzonych robót.

 

Czytaj też: Budowa nowego szybu w ZG Sobieski w Jaworznie

 

Nowatorska wieża szybowa

Spora część elementów infrastruktury realizowana jest tak, aby była wykorzystywana zarówno podczas głębienia szybu, jak i później, po oddaniu go do użytku.

Tym samym budowa Szybu Grzegorz to pierwsza w historii polskiego górnictwa węglowego inwestycja z tzw. wieży szybowej ostatecznej, co oznacza, że jej nowatorska konstrukcja umożliwia adaptację na okres głębienia szybu, bez konieczności jej późniejszego demontażu i zastąpienia nową.

Na placu budowy równolegle prowadzone są także roboty na powierzchni. Codziennie na budowie pracuje około 100 osób. Są to pracownicy związani z realizacją inwestycji od strony powierzchniowej. Przy wykonawstwie dołowych wyrobisk chodnikowych, które docelowo będą pełnić funkcję komunikacyjną łączącą szyb z pozostałą infrastrukturą techniczno-technologiczną kopalni, zaangażowane są brygady przodkowe.

 

Inwestycje w ZG Janina i ZG Brzeszcze

W ZG Janina w Libiążu trwa budowa poziomu 800 m. Po zakończeniu etapu pogłębiania szybu Janina VI, kontynuowane jest drążenie wyrobisk służących do udostępnienia poziomu 800 m oraz realizowane są prace zmierzające do budowy docelowej infrastruktury dołowej i powierzchniowej. W najbliższym okresie wykonywane będą prace zapewniające zasilanie obiektów inwestycji w energię elektryczną, uruchomienie węzłów technologicznych w kompleksie przeróbczym oraz rozpoczęcie budowy wieży basztowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Natomiast w ZG Brzeszcze zaawansowanie programu inwestycyjnego przekroczyło 50%. Zrewitalizowano już ponad 2000 m wyrobisk wentylacyjnych i wydrążono blisko 2500 m wyrobisk inwestycyjnych, a także zmodernizowano stację odmetanowania i zakład przeróbki węgla. W najbliższym czasie zostaną ukończone: budowa obiektu drobnej sprzedaży oraz głównego systemu odwadniania kopalni. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem inwestycji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla związane z produkcją sortymentów dostosowanych do wymagań klientów.

 

Polecamy także: Rusztowania w górnictwie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in