Dobry Beton – czyżby już nie tylko wyróżnieniem dla najlepszych?

04.05.2016

Po raz 13. branża betonu towarowego zamknęła kolejną edycję Kampanii „Dobry Beton”, której patronuje Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Europejska Organizacja Betonu Towarowego ERMCO.

W odpowiedzi na patologie rynku, przejawiające się nieuczciwością kupiecką, zaniżaniem jakości, niedopełnianiem betonowozów, unikaniem opodatkowania itd., stowarzyszenie wskazuje zakłady dobrze wyposażone, obsadzone kompetentnym personelem, produkujące mieszankę betonową nie tylko zgodnie z oczekiwaniami jej odbiorcy, ale także respektując aktualne, europejskie standardy techniczne, z poszanowaniem środowiska i reguł zrównoważonego rozwoju. Zakłady kandydujące poddają się dobrowolnie wielostopniowej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. inspekcja niezależnego audytora i jego raport, eliminacja usterek, ocena osiągnięć przez Komisję SPBT ds. Znaku Jakości, rekomendacja Kapituły). W myśl „Regulaminu…” pomyślny wynik upoważnia Zarząd SPBT do przyznania Znaku Jakości „Dobry Beton”.

W ramach zakończonej edycji 2015/2016 – 6 świadectw „Dobry Beton” przyznano debiutantom, a 12 – prolongującym, którym ważność certyfikatu przedłużono o dalsze 4 lata. Aktualnie Znakiem Jakości SPBT szczyci się 80 wytwórni betonu towarowego, rozsianych po całym kraju (www.spbt.pl).

 

Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB

 

3 marca br. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której laureaci wyróżnienia otrzymali z rąk prezesa Zarządu SPBT Macieja Marciniaka i przewodniczącego Kapituły prof. Jana Małolepszego certyfikaty i pieczęcie jakości „Dobry Beton”.
Świadkami ceremonii byli liczni goście, którzy zaszczycili swoją obecnością to właśnie święto branży, m.in.: Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB, dr Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr Marcin Kruk, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Lesław Brunarski, prof. Lech Czarnecki, prof. Leonard Runkiewicz, dr Jan Bobrowicz, prof. Janusz Rymsza i prof. Barbara Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, prof. Zbigniew Grabowski, Honorowy Prezes PIIB, arch. Grzegorz Stiasny z Zarządu SARP, przewodniczący Andrzej Ptak i prof. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

 

Jan Kitowicz (TRANS-ŻWIR Giżycko) odbiera certyfikat „Dobry Beton”

 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wystąpienia Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który, oprócz gratulacji dla laureatów, poinformował o zakończeniu prac nad projektem nowego Rozporządzenia MIiB w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Zawarte tam zapisy mocowałyby beton towarowy w kategorii wyrobu budowlanego. Ta zapowiedź uznana została za przełom, za krok w kierunku „ucywilizowania” betonu towarowego i jego rynku w Polsce. Podniesienie rynkowego statusu tego ważnego dla budownictwa materiału miałoby nastąpić, mimo że aktualna norma EN 206 „Beton…” w dalszym ciągu nie jest zharmonizowana na szczeblu central Unii Europejskiej, co do tej pory w Polsce wykorzystywano jako argument na „nie”. Nowy projekt zakłada, że każdy zakład wprowadzający do obrotu handlowego beton towarowy będzie regularnie audytowany z mocy przepisu przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę akredytowaną, która oceni prawidłowość wewnątrzzakładowej kontroli produkcji (ZKP). I wtedy dopiero zakład zyska prawo wystawiania „deklaracji właściwości użytkowych”, rozumianej jako gwarancja dla klienta. W ten sposób z czasem wszyscy aktywni na rynku producenci betonu osiągną najwyższy, jednolity standard jakości, przede wszystkim z korzyścią dla wykonawców robót budowlanych, inwestorów i użytkowników. Miejsce wzajemnych podejrzeń i oskarżeń zajmie zaufanie oraz wiarygodność. Rozwiązanie to jest tym bardziej cenne, że wyrówna poziom konkurencji, która dotąd preferowała gorszych, a dyskryminowała lepszych, uczciwych.

Wygląda na to, że „Dobry Beton” w niedalekiej przyszłości będzie już nie tylko godłem wyróżnienia dla najlepszych, ale stanie się dostępny dla każdej budowy w Polsce, niezależnie od tego, czy będzie to wielkobudżetowa inwestycja, jak np. drążenie tunelu metra w Warszawie, czy budowa małego domu jednorodzinnego w Pcimiu. 

 

dr inż. Zdzisław B. Kohutek  

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT)

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in