Porenbeton: Vor- und Nachteile

02.05.2016

– Guten Tag, ich bin Ingenieur Harald Eichhorn, wie kann ich Ihnen helfen?

– Guten Tag, mein Name ist Erich Loew, ich möchte mich gerne mit Ihnen über den Bau meines Hauses beraten.

– Setzen Sie sich bitte. Unsere Firma Eichhorn&Söhne Bau Consulting GmbH plant, betreut und konsultiert den Einfamilienbau.

– Ich habe vor ein Einfamilienhaus zu bauen, 2 Vollgeschosse, cirka 150 m2. Im Moment bin ich in der Vorbereitungsphase und interessiere mich für Baustoffe. Sagen Sie bitte, welche Baustoffe werden für Außenwände verwendet und welche Vor- und Nachteile haben sie? Mein Budget ist durchschnittlich, also preisgünstige Baumaterialien sind bevorzugt.

– Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton sind die beliebtesten Baustoffe beim Einfamilienhausbau. Die Kosten sind doch am niedrigsten im Fall des Porenbetons, anders genannt Gasbetons. Dieser Baustoff wird aus Branntkalk, Zement, fein gemahlenem Quarzsand und einem Treibmittel, Aluminiumpulver, hergestellt. Dank der hohen Porosität ist der Stoff etwa 50% leichter als andere vergleichbare Baustoffe, hat eine äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit, hohe Feuerfestigkeit, Lärmdämmung, lässt sich sehr leicht verarbeiten.

– Macht der Porenbeton Probleme beim Selbstbau?

– Die einzelnen Porenbeton-Blöcke kann man präzise zuschneiden und dank dem geringen Gewicht einfach platzieren. Damit eignet der Stoff sich am besten für den Selbstbau.

– Braucht die Außenwand aus Porenbeton eine zusätzliche Dämmung?

– Bei Mauern aus Porenbeton ist keine zusätzliche Dämmung erforderlich dank dem hohen Anteil luftgefüllter Poren. Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist 0,07–0,09 W/m⋅K.

– Herr Eichhorn, ist der Porenbeton  belastungsfähig? Oder soll ich tragende Elemente aus einem anderen Stoff besorgen?

– Porenbeton ist einer der Werkstoffe, welcher für die Errichtung tragender Elemente des Einfamilienhauses geeignet sind, das heißt er ist massiv und tragfähig. Trotz dem geringen Gewicht erreicht Porenbeton eine optimale Festigkeit und eine hohe Tragfähigkeit.

– Noch eine Frage. Meine Frau hat Gesundheitsprobleme…Sind die Wände aus Porenbeton atmungsaktiv?

– Porenbeton ist dampfdurchlässig und schafft ein günstiges Mikroklima in den Räumen. Die  Fertigungsstoffe spielen auch eine große Rolle.

– Hat der Porenbeton keine Nachteile?

– Porenbeton ist beim Verputzen problematisch, weil er relativ viel Wasser aufnimmt und schwer abgibt.  Er hat auch geringe Punktbelastbarkeit, das heißt Probleme beim Verankern schwerer Elemente. Im Vergleich mit Kalkstein hat er auch geringer Schallschutz.

– Der Schallschutz ist kein Problem, die Lage ist seht ruhig, weit von Lärmquellen. Aber die Feuchtigkeit…  Und was soll ich tun? Ich fürchte mich besonders vor Schimmel und Pilzen.

– Die Mauer aus Porenbeton müssen gut vor Witterungseinflüssen geschützt werden, auch im Laufe der Bauarbeiten. Auf Porenbetonfassaden werden mineralische Putzsysteme als Werkmörtel verwendet, besonders wichtig ist der Schutz des Sockelbereichs. Die Innenputzung erfolgt sich bestens zweischichtig, als  der Unterputz eignen sich vor allem Gipsputze, für den Oberputz gibt es keine Beschränkungen.

– Und was mit der Möbelmontage in Porenbeton? Führt seine poröse Struktur zur Brüchigkeit nicht?

– Sie sollen spezielle Porenbetondübel und Porenbetonanker verwenden, es gibt auch sogenannte Flüssigdübel zur Befestigung leichter Bauteile und zur Reparatur ausgebrochener Bohrlöcher.

– Ich muss mich die Sache gut überlegen.

– Ja, natürlich. Für die Konsultation können Sie an der Rezeption bezahlen. Falls der weiteren Fragen hier ist meine Visitenkarte. Ich bin gerne für Sie da.

– Vielen Dank, Herr Eichhorn, und auf Wiedersehen!

–  Auf Wiedersehen, Herr Loew.   

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

 

Vokabeln:

der Anker- – kotew

die Außenwand e – ściana zewnętrzna

belastungsfähig – odporny na obciążenia

die Beschränkung-en – ograniczenie

bevorzuen – faworyzować, woleć

das Bohrlocher – wywiercony otwór

der Branntkalk-e – wapno palone

die Brüchigkeit – kruchość

die Dämmung-en – izolacja

dampfdurchlässig – paroprzepuszczalny

der Dübel – kołek

die Feuerfestigkeit – ognioodporność

gering – minimalny, nieznaczny

die Lärmdämmung-en – izolacja akustyczna

luftgefüllt – wypełniony powietrzem

der Werkmörtel – zaprawa murarska

der Nachteil-e – wady

der Pilz-e – grzyb

der Schallschutz – ochrona przed hałasem, izolacja dźwiękowa

der Schimmel – pleśń

tragfähig – nośny

verankern – zakotwiczać

verarbeiten – obrabiać

der Vorteil-e – zaleta

die Wärmeleitfähigkeit – przewodność cieplna

der Witterungseinflusse – wpływ atmosferyczny

 

 

Tłumaczenie

Beton komórkowy: zalety i wady

– Dzień dobry, jestem inżynier Harald Eichhorn, w czym mogę pomóc?

– Dzień dobry, nazywam się Erich Loew, chciałbym poradzić się Pana w sprawie budowy mojego domu.

– Proszę usiąść. Nasza firma Eichhorn & Söhne Bau Consulting GmbH planuje, zarządza i doradza w sprawie budowy domów jednorodzinnych.

– Mam zamiar zbudować dom jednorodzinny, 2 pełne piętra, około 150 m2. Teraz jestem w fazie przygotowawczej i interesuję się materiałami budowlanymi. Proszę mi powiedzieć, jakie materiały są używane do ścian zewnętrznych oraz jakie mają zalety i wady? Mój budżet jest przeciętny, więc wolę niezbyt drogie materiały budowlane.

– Cegła ceramiczna, cegła silikatowa i gazobeton to najbardziej popularne materiały w zabudowie jednorodzinnej. Koszty są najniższe w przypadku betonu komórkowego, który również nazywa się gazobetonem. Materiał budowlany produkowany jest z tlenku wapnia, cementu, drobno mielonego piasku kwarcowego i środka porotwórczego – proszku aluminiowego. Dzięki dużej porowatości materiału, około 50%, beton komórkowy jest dużo lżejszy niż inne porównywalne wyroby murowe, ma bardzo niską przewodność termiczną, wysoką ognioodporność, izolację dźwiękową, może być obrabiany w bardzo prosty sposób.

– Czy beton komórkowy sprawia kłopoty przy samodzielnej budowie domu?

– Poszczególne bloczki z betonu komórkowego można precyzyjnie ciąć i dzięki niewielkiemu ciężarowi łatwo umieszczać we właściwym miejscu. Tak więc materiał jest najlepszy dla samodzielnej budowy.

– Czy ściana zewnętrzna wykonana z betonu komórkowego potrzebuje dodatkowego ocieplenia?

– Ściany z betonu komórkowego nie wymagają dodatkowej izolacji dzięki dużemu udziałowi porów wypełnionych powietrzem. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) wynosi 0,07–0,09 W/m⋅K.

– Panie Eichhorn, czy beton komórkowy jest wystarczająco odporny na obciążenia? Czy powinienem użyć nośnych elementów z innego materiału?

– Beton komórkowy jest jednym z materiałów, który nadaje się do budowy elementów nośnych w zabudowie jednorodzinnej, to znaczy, że jest wystarczająco wytrzymały. Pomimo niewielkiej wagi beton komórkowy osiąga optymalną wytrzymałość i wysoką nośność.

– Jeszcze jedno pytanie. Moja żona ma problemy zdrowotne… Czy ściany wykonane z betonu komórkowego są oddychające?

– Beton komórkowy jest paroprzepuszczalny i tworzy korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Ale materiały wykończeniowe również odgrywają ważną rolę.

– Czy beton komórkowy ma jakieś wady?

– Beton komórkowy sprawia problemy przy tynkowaniu, ponieważ wchłania względnie dużą ilość wody i z trudem ją oddaje. Ma też niezbyt dużą wytrzymałość na ściskanie, co może powodować problemy z montażem ciężkich elementów. W porównaniu z kamieniem wapiennym ma gorsze właściwości akustyczne.

– Izolacja akustyczna nie jest problemem, lokalizacja jest spokojna, z dala od źródeł hałasu. Ale wilgoć… I co mam zrobić? Obawiam się szczególnie pleśni i grzybów…

– Ściany wykonane z betonu komórkowego powinny być dobrze zabezpieczone przed wpływem atmosfery, nawet w trakcie budowy. Do tynkowania ścian z betonu komórkowego stosuje się systemy tynków mineralnych w postaci zapraw, przy tym szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie części cokołowej. Wewnętrzne tynki wykonuje się najczęściej dwuwarstwowo: na pierwszą warstwę nadaje się tynk gipsowy, do tynków powierzchniowych nie ma żadnych ograniczeń.

– A co z montażem mebli w betonie komórkowym? Czy jego porowata struktura nie zwiększa kruchości?

– Należy stosować specjalne kotwy do betonu komórkowego, istnieją również tak zwane płynne kotwy do mocowania lekkich komponentów oraz do naprawiania uszkodzonych otworów.

– Muszę dobrze przemyśleć tę sprawę.

– Tak, oczywiście. Za konsultację można zapłacić przy recepcji, oto moja wizytówka w przypadku dalszych pytań. Jestem do Pana usług.

– Dziękuję panie Eichhorn i do widzenia!

– Do widzenia panie Loew.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in