Budownictwo bardzo energooszczędne

15.10.2012

11 października w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencjaNowoczesne standardy budownictwa energooszczędnego”, zorganizowana przez Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Stowarzyszeniem Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO).

Maria Dreger z MIWO omówiłam na początek obecną politykę europejską w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Przypomniała m.in., że, stosownie do wdrażanej dyrektywy europejskiej, od roku 2018 wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej będą musiały być realizowane jako prawie zeroenergetyczne.

 

 

O tym, co zmieni nowa ustawa o certyfikacji energetycznej budynków, opowiadał Tomasz Żuchowski reprezentujący Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Specjaliści inżynierowie omówili m.in. problemy termomodernizacji budynków istniejących oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie termomodernizacji. Przedstawione zostały również programy wsparcia dla budownictwa energooszczędnego.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in