Budowa Roku 2008

29.06.2009

25 czerwca w gmachu FSNT NOT przy ulicy Czackiego w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia XIX edycji konkursu „Budowa Roku”.

 

Na uroczystość przybyli m.in. Olgierd Dziekoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wiktor Piwkowski – przewodniczący PZITB, a z ramienia PIIB, m.in. Janusz Rymsza – sekretarz Krajowej Rady PIIB oraz Andrzej Orczykowski – dyrektor Biura PIIB.
Minister Dziekoński gratulował laureatom nie tylko wspaniałych budów, ale także odwagi udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

Nagrody I stopnia:
– budynki mieszkalne:
Budynek mieszkalno-usługowy z elementami zagospodarowania terenu przy ul. Korsaka 6 w Warszawie
Inwestor-deweloper: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: KALTER Sp. z o.o., Białystok
Kierownik budowy: tech. Jerzy Rożko, Inspektor nadzoru: inż. Ryszard Wolski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Rafał Pawłowski (architektura),
mgr inż. Marek Janas (konstrukcja)
 
ATELIER RESIDENCE ul. Bagno, Warszawa
Inwestor: SRF POLAND Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor zastępczy: TSP Management Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX DROMEX SA, Warszawa
Kierownik budowy: inż. Marek Woźniak, Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Bacowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Orliński, mgr inż. arch. Wojciech Popławski (architektura),
mgr inż. Jacek Andrzejewski, mgr inż. Jerzy Błażeczek (konstrukcja)
 
– budynki przemysłowe i obiekty magazynowe:
Budowa magazynu wysokiego składowania wraz z budynkami: ekspedycji, technicznym, socjalno-biurowym oraz placem manewrowym i drogami wewnętrznymi, zbiornikami ppoż. i infrastrukturą towarzyszącą
Inwestor i organizator: M-LOGISTIC Sp. z o.o., Tychy
Przedstawiciel inwestora nadzorujący prace: inż. Piotr Tomczak
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Nieuporany
Inspektor nadzoru: mgr inż. Wiesław Ramos
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Tumas (architektura), mgr inż. Tomasz Kozielski (konstrukcja)
 
– obiekty użyteczności publicznej:
Szpital Medicover w Warszawie
Inwestor: Medicover Property & Development Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor zastępczy: Ove Arup & Partners International Ltd Sp.z o.o. Oddział w Polsce, Warszawa
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Dariusz Gietka
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Henryk Harasimowicz (branża budowlano-konstrukcyjna),
mgr inż. Andrzej Wysocki (branża instalacyjno-sanitarna), mgr inż. Tadeusz Korbel (branża instalacji elektrycznych)
Główni projektanci: dr inż. arch. Michał Tomanek (architektura), mgr inż. Rafał Grzywacz (konstrukcja)
 
– obiekty biurowe:
Budynek biurowy firmy SKALSKI
Inwestor: SKALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna, Kraków
Generalny wykonawca: SKALSKI BUDOWNICTWO Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej Skalski Sp. z o.o.), Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Stanisław Pokrywa
Inspektor nadzoru: inż. Mieczysław Brożek
Główni projektanci: dr inż. arch. Romuald Loegler (architektura),
mgr inż. Piotr Gnela (konstrukcja)
 
Budynek biurowo-usługowy GRZYBOWSKA PARK w Warszawie, ul. Grzybowska 5A
Inwestor: AIG LINCOLN POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor zastępczy: GRZYBOWSKA POINT Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: PORR (POLSKA) SA, Warszawa
Kierownicy budowy: mgr inż. Piotr Brodzik, mgr inż. Marek Krupiński
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Zbigniew Żuk, mgr inż. Marek Krupiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski (architektura), mgr inż. Tomasz Kaczorowski (konstrukcja)
 
– obiekty drogowo-kolejowe:
Budowa z projektowaniem linii szybkiego tramwaju w istniejącym obiekcie tunelowym pomiędzy Rondem Mogilskim a ul. Pawią, wraz z wykończeniem tunelu
Inwestor: Urząd Miasta Krakowa
Inwestor zastępczy: Agencja Rozwoju Miasta SA, Kraków
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA, Kraków
Budostal 5 SA, Kraków, MP-MOSTY Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: Łukasz Gruszecki, Inżynier kontraktu i inspektor nadzoru: Luc Clouet
Główni projektanci: mgr inż. arch. Borys Czarakcziew (architektura), mgr inż. Robert Słota (konstrukcja)
 
 

fot. Grupa ZUE S.A.
 
III etap Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni
Inwestor: Urząd Miasta Gdyni
Generalny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Karol Łukaszewicz, Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Topolewicz
Inspektor nadzoru terenów zielonych: mgr Gabriela Kosiedowska
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Śliwiński (architektura),
mgr inż. Krzysztof Wąchalski, mgr inż. Andrzej Mieszczuk (konstrukcje mostowe), tech. Jerzy Zakrzewski (konstrukcje drogowe),
inż. Roman Witczak (konstrukcje budowlane), mgr inż. Wojciech Piotrowski, tech. Andrzej Parysek (instalacje inżynieryjne),
inż. Hubert Matulewicz ( konstrukcje inżynierskie), mgr inż. Alicja Stępień (sieci sanitarne), mgr inż. Aleksander Chrobak (instalacje i urządzenia sanitarne),
Andrzej Kollek (instalacje w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), inż. Ryszard Dagil (instalacje w zakresie sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych i sieci gazowych), inż. Konrad Żygiewicz (konstrukcje inżynierskie)
 
– obiekty szkolne i sportowe:
Szkoła Podstawowa przy ul. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu
Inwestor: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PIOTROWSKI
Bronisław Piotrowski, Nowy Targ
Kierownik budowy: tech. Janusz Zawitkowski
Inspektor nadzoru: tech. Tadeusz Jędrol
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Łabowicz (architektura),
mgr inż. Dariusz Krzyk (konstrukcja)
 
 
Park Wodny OCTOPUS w Suchym Lesie – Poznań, ul. Szkolna 18
Inwestor: Urząd Gminy Suchy Las
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane NICKEL Sp. z o.o. (lider konsorcjum),
Jelonek koło Poznania Suchy Las, Przedsiębiorstwo BEGIER Henryk Begier i Synowie Sp. jawna, Jelonek koło Poznania Suchy Las
Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Szymkowiak
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Nowak
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Franciszek Krawczyk (roboty budowlane)
mgr inż. Jaromin Szyperski (roboty sanitarne), mgr inż. Jacek Mizgajski (roboty elektryczne)
 
– obiekty rewitalizowane:
Przebudowa spichlerza „Nowa Pakownia” w Gdańsku na hotel wraz z gastronomią
Inwestor : NAVO INVESTMENT Sp. z o. o., Sopot
Generalny wykonawca: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., Gdańsk
Kierownik budowy: tech. Lech Pałacha
Inspektor nadzoru: inż. Marek Skolimowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Celewicz (architektura), inż. Marian Adamek (konstrukcja)
 
Rekonstrukcja i rewitalizacja dawnej biblioteki Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, zwanej WIELKĄ RUINĄ
Inwestor: Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, Kraków
Inwestor zastępczy: Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa, Kraków
Generalny wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, Kraków
Główny wykonawca: REAL-INWEST Sp.z o.o., Kraków, Wykonawca robót instalacyjnych: SAN-BUD Sp. z o.o., Kraków
Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Usługowe Badawczo-Projektowe DYNAMIKA Sp. z o.o., Gliwice
Główni projektanci: dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski z zespołem (architektura),
mgr inż. Krzysztof Mierczak, dr inż. Stanisław Karczmarczyk (konstrukcja)
Projekt wnętrz: Marcin Adamczewski, Kierownik budowy: mgr inż. Jolanta Sobieraj
Inspektorzy nadzoru: mgr Joanna Kamieniarczyk (prace konserwatorskie), mgr inż. Marcin Sieja (prace budowlane)
 
 
Dokładny opis nagrodzonych inwestycji, a także nagrody II i II stopnia oraz dyplomy uznania na www.budowaroku.pl.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in