„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia”

29.09.2010

W drugiej połowie września br. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna nową edycję kampanii pod nazwą „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE – UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA”. Tym razem akcent postawiony zostanie na koszty wypadków przy pracy – niewspółmiernie wyższe od nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Praca na budowie niesie ze sobą liczne i poważne zagrożenia. W roku 2009 w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 420 osób. Co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy była zatrudniona w branży budowlanej. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: nieodpowiednia organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwaga oraz pośpiech.

 

 

Kampania informacyjna ma na celu zwiększenie świadomości skutków zagrożeń zawodowych w budownictwie (w szczególności związanych z pracą na wysokości), odkrycie korzyści z inwestowania w bezpieczne miejsca pracy, a także pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania nowoczesnych środków ochrony zbiorowej. Adresatami tegorocznych działań są przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w firmach sektora budowlanego.

Do czynnego wsparcia kampanii zaproszone zostały największe firmy budowlane, które otrzymają wielkoformatowe plansze z hasłem kampanii do umieszczenia w widocznym miejscu na terenie inwestycji drogowych, mostowych, budynkach wznoszonych w centrach miast: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Budimex S.A., Hochtief S.A., Polimex-Mostostal S.A., Skanska S.A., Warbud S.A.

Zapraszamy do udziału w programie prewencyjnym małe firmy budowlane! Po wprowadzeniu przez nie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, inspektor pracy przeprowadzi końcowy audyt i ponownie oceni stan bezpieczeństwa na placu budowy. Firmy, które uzyskają pozytywną ocenę, otrzymają świadectwo udziału w programie.

To druga edycja kampanii medialnej na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W 2009 roku Państwowa Inspekcja Pracy skierowała ją, za pośrednictwem telewizji i radia, do robotników budowlanych pracujących na wysokości. W wyniku kampanii, 42% zbadanych przez TNS OBOP pracowników stwierdziło, że po obejrzeniu spotu telewizyjnego znacznie większą uwagę zwraca na kwestie prawidłowego zabezpieczenia się podczas pracy.

Kampania jest jednym z działań podejmowanych na rzecz realizacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na lata 2007-2012, zakładającej ograniczenie wypadków przy pracy w krajach Unii Europejskiej o 25% do roku 2012.

 

Szczegóły kampanii: www.bezupadku.pl

 

Wyniki kontroli PIP na budowach w I półroczu br.

Wypadki w budownictwie

Wypadki śmiertelne i ciężkie w budownictwie w 2010 r.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in