Zwrot ku ekologii sprzyja branży ociepleń

15.11.2010

I Międzynarodowe Forum ETICSodbyło się 29 września w Brukseli. Konferencja, firmowana przezEuropean Association for ETICS (EAE), zgromadziła ponad 250 uczestników. Debatowano nad europejskimi standardami branży ociepleń oraz rolą technologii ETICS w rozwoju energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa.

Wśród mówców znaleźli się przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej: Michaela Holls zDyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Richard Seeber z Komitetu ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego, jak również przedstawiciele organizacji branżowych i środowisk akademickich.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) było jednym z inicjatorów i organizatorów forum.O przebiegu i wnioskach płynących z europejskiej debaty oraz o działaniach na lokalnym rynku mówi Jacek W. Kulig, prezes Zarządu SSO oraz wiceprezes Zarządu European Association for ETICS (EAE), jeden z pomysłodawców forum:

– Kluczowym przesłaniem I Międzynarodowego Forum ETICS było inne spojrzenie na rolę technologii ociepleń nie tylko w sektorze budownictwa, ale też jako impulsu do rozwoju całej gospodarki – zarówno w skali lokalnych rynków, jak i globalnie. Kryzys z 2008 r. zmusił decydentów do zmiany sposobu zarządzania ekonomią. Priorytetem stała się oszczędność, a jednym z obszarów generujących redukcję kosztów jest energooszczędne budownictwo. Chodzi w tym przypadku głównie o zmniejszenie zużycia energii, które skutkuje m.in. spadkiem emisji dwutlenku węgla. WUnii Europejskiej na budynki przypada ponad 40 proc. konsumpcji energii. Tymczasem nie ma lepszego sposobu na racjonalne wykorzystanie energii niż po prostu jej mniejsze zużycie. A ocieplenie budynku właśnie do tego prowadzi. W niedługiej perspektywie wymierne oszczędności uzyskane dzięki ocieplaniu i termomodernizacji budynków mogą więc stać się jednym z kół napędowych gospodarki.

– Według prof. Klausa Seldbauera z Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, najważniejsze korzyści wynikające z instalacji ocieplenia na ścianach zewnętrznych to:

– oszczędność energii i ochrona środowiska,

– zapewnienie lub zwiększenie komfortu termicznego w budynku,

– oszczędność pieniędzy użytkowników, którzy płacą niższe rachunki za ogrzewanie,

– zabezpieczenie konstrukcji budynku, gdyż ocieplenie chroni przed wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stresem termicznym, czyli skutkami działania dużych różnic temperatur otoczenia.

 

 

Przyspieszony kurs europejski

 

–  W instytucjach europejskich widoczne jest zintensyfikowanie prac, które mają zmotywować kraje Unii do realizacji polityki wspierającej energooszczędność i ochronę środowiska. Dotąd była mowa głównie o zaleceniach, mniej zaś o wymogach. Obecnie po raz pierwszy są wyznaczone konkretne terminy, jak w przypadku Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Począwszy od 2020 roku na obszarze UE będzie można wznosić jedynie budynki o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię, także cieplną. W odniesieniu do publicznych inwestycji budowlanych przepisy te zaczną obowiązywać dwa lata wcześniej. Normy odnosić się będą do nowo budowanych obiektów, niezależnie od ich gabarytów, jak również do budynków poddawanych kompletnej czy częściowej renowacji. Poza tym w krajach członkowskich już teraz obowiązują standardy CEN – całościowy zbiór reguł konsumpcji energii w budynkach.

–  W Parlamencie Europejskim stworzono tzw. program „20-20-20 targets”. Według jego założeń do roku 2020 w Unii:

– o 20 proc. powinna spaść emisja gazów cieplarnianych (w odniesieniu do wielkości z lat 90.),

– 20 proc. zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych,

– o 20 proc. powinno spaść zużycie energii dzięki wprowadzaniu rozwiązań energooszczędnych (osiągniecie tego celu będzie najtrudniejsze, ponieważ nie jest wspierane przez żadne przepisy).

–  Inne projekty realizowane w skali europejskiej to:

– SAVE czyli Intelligent Energy Europe Programme subsydiujący inicjatywy wdrażające energooszczędność,

– „BUILD-UP Initiative” – portal informacyjny Komisji Europejskiej dotyczący energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, dostępny pod adresem www.buildup.eu.

–  Polska należy do Unii, więc podobne normy i projekty zobowiązujące lub zachęcające inwestorów oraz użytkowników do energooszczędności w budownictwie zaczną funkcjonować także na naszym rynku, co niemal automatycznie wzmocni branżę ETICS.

 

Przyszłość rynku ETICS

 

– Rynek ETICS w Unii Europejskiej jest zróżnicowany. Widoczne jest wyraźnie większe niż dotychczas zainteresowanie ociepleniami w takich krajach zachodniej Europy, jak Francja, Holandia, Belgia, Hiszpania czy kraje skandynawskie. Niemcy i Austria to tradycyjnie silne rynki. Podobnie stabilną mocną pozycję osiągnęła branża ETICS w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Na wschodzie kontynentu (np. w Rumunii, Bułgarii, Rosji) odnotowuje się niewielki wzrost realizowanych inwestycji ociepleniowych. Europejskie trendy i regulacje promujące budownictwo energooszczędne dobrze rokują branży ociepleń.

– Branża ociepleń dąży do uzyskania istotnego wpływu na europejskie regulacje prawne dotyczące  rynku budowlanego. W celu tym dwa lata temu powołano  European Association for ETICS, którezrzeszakrajowe stowarzyszenia producentów ociepleń z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch. To znacząca reprezentacja – w 2009 roku na obszarze objętym działalnością EAE ocieplono łącznie powierzchnię wielkości ok. 150 mln metrów kwadratowych. Mówiąc jednym głosem, możemy wspierać  tak własny sektor, jak i interesy całej branży budowlanej.

– Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń aktywnie działa w EAE: jest jednym z członków-założycieli, ma swego przedstawiciela w Zarządzie oraz uczestniczy w pracach grup roboczych. Eksperci SSO opiniują dokumenty normatywne oraz reprezentują branżę w takich gremiach, jak  Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) czy Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (EOTA).

 

Lokalne inicjatywy SSO

 

– Komisja Techniczna SSO opracowała załącznik do umowy z wykonawcą ocieplenia, do wykorzystania przez inwestorów indywidualnych, którzy mogą kontrolować prace ociepleniowe na własnej budowie. Dokument jest dostępny na stronie Stowarzyszenia www.systemyocieplen.pl i cieszy się dużą popularnością.

– Nasi przedstawiciele uczestniczą w pracach kluczowych jednostek administracji państwowej od Instytutu Techniki Budowlanej przez Ministerstwo Infrastruktury aż po Radę Wyrobów Budowanych przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego.

– Zajmujemy się propagowaniem prawidłowych praktyk wykonawczych wśród projektantów, wykonawców i przedstawicieli nadzoru budowlanego. Właśnie rozpoczyna się współpraca z ITB w zakresie programu szkoleń dla firm wykonawczych. W planach na koniec roku są także seminaria dla Izb Inżynierów.

– Przygotowujemy też płytę z filmem instruktażowym pokazującym prawidłowe wykonanie kolejnych etapów prac ociepleniowo-elewacyjnych. Będzie ona rozpowszechniona wśród uczniów techników budowlanych.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in