Zmiany w programie Czyste Powietrze od maja 2020

05.05.2020

Program Czyste Powietrze został uproszczony. Wnioski w zreformowanym programie można składać od 15 maja 2020 r.

Program Czyste Powietrze od 15 maja 2020 r.

Po zmianach w programie Czyste Powietrze, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.
 

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 r. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

 

Fot. pixabay / abogawat

Czyste Powietrze łączone z programami gminnymi

Zmianą w programie Czyste Powietrze jest też możliwość łączenia dofinansowania oferowanego przez program z dofinansowaniem z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. A zatem gminy mogą tworzyć własne programy uzupełniane finansowaniem otrzymywanym z Czystego Powietrza.

Czyste Powietrze – e-wnioski

W maju 2020 r., jeszcze przed uruchomieniem naboru do Czystego Powietrza na nowych zasadach, na rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona dedykowana programowi. W pierwszej fazie wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – ruszy ogólnopolska odsłona e-wniosków na gov.pl.

Program Czyste Powietrze i wsparcie najuboższych. Plany

Procedowane są zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Banki w programie Czyste Powietrze

Uproszczenie Czystego Powietrza, w tym przede wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, dało sektorowi bankowemu możliwość włączenia się do programu. 30 kwietnia 2020 r. NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest wypracowanie do końca maja 2020 r. szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.
 

Polecamy:

PGNiG strategicznym partnerem Czystego Powietrza

Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja 2020 r., w program Czyste Powietrze zaangażowane będzie także Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu 2020 roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie w programie. Zgodnie z danymi PGNiG ok. 400 000 polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie dla potrzeb ogrzewania. NFOŚiGW i PGNiG mają wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów.
 

Zobacz też: Rozwiązania techniczne w systemach kominowych w walce ze smogiem

#AkademiaCzystegoPowietrza

Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW – z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów pn. #AkademiaCzystegoPowietrza. Ich celem jest nie tylko szerzenie informacji na temat dotacji oferowanych w ramach programu Czyste Powietrze, ale również organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe firm remontowo-budowlanych, instalatorów kotłów i osób zajmujących się ocieplaniem domów w celu sprawniejszej modernizacji energetycznej domów w ramach rządowych programów Czyste Powietrze i Mój Prąd. Pierwsze szkolenie on-line odbędzie się 11.05.2020. Kolejne webinaria (w sumie kilkanaście) zaplanowano aż do lipca. Będzie się można na nie rejestrować na stronie NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/formularze. Obowiązuje kolejność i limit (500) zgłoszeń. Ci, którzy nie zdążą się zapisać na poszczególne spotkania, będą mogli je obejrzeć – również bezpłatnie – w nieco późniejszym terminie na kanale YouTube NFOŚiGW.

Czyste Powietrze to 103 mld zł na walkę ze smogiem

Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.

 

NFOŚiGW

Zobacz: Beton, który walczy ze smogiem

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in