Zmiany w kodeksie zasad etyki członków PIIB

22.12.2023

Ostatni kwartał 2023 r. był okresem intensywnych prac Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB, która uaktualnia i modyfikuje zapisy zawarte w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

 

Zmiany w kodeksie

 

Prace nad dokumentem rozpoczęto już pod koniec 2022 r. Ujęte w nim zapisy mają być drogowskazem w podejmowaniu wszelkich zawodowych działań przez członków PIIB w kolejnych latach. Jednocześnie będą z niego korzystać zarówno krajowe, jak i okręgowe organy dyscyplinarne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Grudniowe obrady, które prowadziła Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki, odbywały się z udziałem Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, oraz mec. Krzysztofa Zająca, który wniósł swoje poprawki do projektu dokumentu wypracowanego przez komisję. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia członkowie komisji szczegółowo omówili każdą z zasad opisanych w nowej wersji kodeksu oraz rozpatrzyli wprowadzenie zmian, które zaproponował radca prawny. Podkreślano, że zapisy muszą być precyzyjne, zwięzłe oraz niebudzące wątpliwości przy ich interpretacji.

 

Zmiany w kodeksie

Krzysztof Zając, Elżbieta Godzieszka

 

Dalszy harmonogram prac obejmuje doprecyzowanie proponowanych zapisów oraz przekazanie dokumentu do weryfikacji Prezydium KR PIIB oraz wszystkim organom krajowym. Następnie nowy kodeks zasad etyki członków PIIB zostanie przedstawiony Krajowej Radzie PIIB i, po jego akceptacji, przedłożony na Krajowym Zjeździe PIIB w celu zatwierdzenia.
Drugą część posiedzenia poświęcono omówieniu bieżących spraw zgłaszanych do Komisji ds. Etyki KR PIIB. Członkowie komisji analizowali obowiązujące procedury i możliwości, jakie stworzy wprowadzenie nowego kodeksu przystającego do obecnej rzeczywistości, w której wiele nieprzychylnych lub nieprawdziwych opinii publikuje się w ogólnodostępnych mediach społecznościowych, co może szkodzić wizerunkowi poszczególnych członków izby czy też PIIB lub OIIB.

 

Joanna Karwat

 

Fot. autorki

 

Czytaj także:

VI obrady KUDZ PIIB w kadencji 2022–2026

Grudniowe zebranie Krajowej Rady PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in